Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

VNG en UvH werken samen aan uniek aanbod over waardigheid in publieke dienstverlening

Masterclasses 'Waardigheid in publieke dienstverlening'

1 december 2022


De Universiteit voor Humanistiek heeft in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeentes masterclasses ontwikkeld voor publieke professionals die concreet aan de slag willen met de menselijke maat in hun werk. De leergang 'Waardigheid in publieke dienstverlening' wordt georganiseerd door de UvH Academie en VNG Connect. 


“In de dienstverlening van de overheid wil je altijd recht doen aan de 'menselijke maat',” aldus Luuk de Vries, directeur VNG Connect. “Toch blijkt de praktijk vaak weerbarstig. We vinden het belangrijk dat beleidsmedewerkers, adviseurs en bestuurders de juiste handvatten hebben om in de eigen praktijk het thema van de menselijke maat bespreekbaar en werkbaar te maken. Door de samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek kunnen we professionals in de publieke sector hiermee goed faciliteren.”


Rector Joke van Saane is blij met de samenwerking met de VNG: “Met ons onderwijs en onderzoek willen we bijdragen aan een rechtvaardige en humane samenleving. De verbinding met de maatschappelijke praktijk is daarbij cruciaal. De relatie tussen de burger en de overheid is een urgent en belangrijk thema. Ik kijk dan ook uit naar de samenwerking met de VNG waarin we kennis delen met publieke professionals, en samen concreet maken hoe we oog kunnen blijven houden voor het menselijk perspectief in de maatschappelijke dienstverlening.”

De leergang

De masterclasses Waardigheid in publieke dienstverlening zijn ontwikkeld voor beleidsmedewerkers, adviseurs en bestuurders werkzaam in de publieke sector. Ze worden verzorgd door docent- onderzoekers van de leerstoelgroep Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector onder leiding van hoogleraar Evelien Tonkens. De docenten hebben ruime ervaring in beleidsonderzoek en zijn goed ingevoerd in de actualiteit van maatschappelijke vraagstukken die van belang zijn voor lokaal bestuur.

Nieuwsgierig?

Op de website van de UvH Academie lees je meer over de leergang


Leergang

De Universiteit voor Humanistiek heeft in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeentes masterclasses ontwikkeld voor publieke professionals die concreet aan de slag willen met de menselijke maat in hun werk.