Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Prof. dr. Elmer Sterken nieuwe voorzitter raad van toezicht Universiteit voor Humanistiek


1 december 2020


Prof. dr. Elmer Sterken treedt per 1 januari 2021 aan als nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van de Universiteit voor Humanistiek. Hij is daarmee ook voorzitter van het stichtingsbestuur van de universiteit. De voormalige rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen volgt dr. Lieteke van Vucht Tijssen op, wiens tweede en daarmee maximale termijn als voorzitter afloopt. 


Prof. dr. Elmer Sterken (1961) geldt zowel nationaal als internationaal als een uitstekende bestuurder en wetenschapper. Hij is hoogleraar monetaire economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en was van 2011 tot 2019 rector magnificus van deze universiteit. Daarvoor was hij drie jaar decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Het afgelopen jaar was hij bovendien interim-directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome. 


De hoogleraar is benoemd door het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond, op voordracht van het stichtingsbestuur tevens raad van toezicht, nadat het college van bestuur en de universiteitsraad van de Universiteit voor Humanistiek hierover een positief advies hadden uitgebracht. Het stichtingsbestuur en het college van bestuur van de universiteit zijn verheugd over de benoeming. Rector prof. dr. Joke van Saane: “Elmer Sterken kent de universitaire wereld als geen ander. Door zijn wetenschappelijke loopbaan, zijn ervaring als bestuurder van de Rijksuniversiteit Groningen en zijn internationale netwerk heeft hij het juiste profiel om de komende jaren bij te dragen aan de ontwikkeling van de Universiteit voor Humanistiek.” Tegelijk zijn het stichtingsbestuur en het college van bestuur Lieteke van Vucht Tijssen zeer erkentelijk voor de persoonlijke en deskundige wijze waarop zij het voorzitterschap de afgelopen acht jaar heeft vervuld. 


Elmer Sterken kijkt er naar uit om zich voor de Universiteit voor Humanistiek in te zetten: “Graag wil ik een bijdrage leveren aan de groei en bloei van deze prachtige universiteit die zo centraal in de maatschappij staat door het verrichten van belangrijk onderzoek en het aanbieden van fantastische opleidingen. Voorts verheug ik me op de samenwerking met alle betrokkenen.”


Fotografie: Gerhard Taatgen

Prof. dr. Elmer Sterken treedt per 1 januari 2021 aan als nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van de Universiteit voor Humanistiek. Hij is daarmee ook voorzitter van het stichtingsbestuur van de universiteit. De voormalige rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen volgt dr. Lieteke van Vucht Tijssen op, wiens tweede en daarmee maximale termijn als voorzitter afloopt.