Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Interview over erkenning van historisch leed: 'Kan dit onrecht zomaar passeren?'


10 december 2020


De laatste jaren is er veel aandacht en inzet voor rechtsherstel, restitutie en excuses als manieren om handen en voeten te geven aan de erkenning van historisch leed. Maar leidt rechtsherstel daadwerkelijk tot erkenning voor de getroffenen die zich niet gehoord en gezien voelen? Op www.tweedewereldoorlog.nl gaan psychologe Jackie June ter Heide van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en historica Nicole Immler van de Universiteit voor Humanistiek met elkaar in gesprek over het waarom en het effect van rechtsherstelprocedures. “Het gaat naast de erkenning voor het historisch leed en het trauma, vooral ook om de vraag of mensen het gevoel hebben gehoord te worden door de maatschappij.”


In het werk van beide deskundigen speelt erkenning een belangrijke rol. Universitair hoofddocent Nicole Immler deed onder meer onderzoek naar de erkennings- en compensatieclaims van de Joodse gemeenschap na de Holocaust. Ook boog zij zich over de sociale dimensies van het rechtsherstel na het bloedbad in 1947 in het dorp Rawagede op West-Java, waarbij Nederlandse militairen bijna de gehele mannelijke bevolking ombrachten. De Nederlandse Staat werd in 2011 aansprakelijk gesteld voor de schade van de nabestaanden en moest enkele schadevergoedingen betalen.


Op dit moment doet Immler onder de noemer The Dialogics of Justice opnieuw onderzoek naar rechtsherstel na schendingen van mensenrechten. Steeds vaker zoeken slachtoffers van koloniaal onrecht, vredesmissies, seksueel misbruik en milieuschade erkenning via civiele rechtszaken. Maar brengt de rechtsgang de erkenning en het herstel waar de aanklagers om vragen? Aan de hand van een aantal casestudies hoopt Immler die vraag samen met een team onderzoekers te beantwoorden.


Jackie June ter Heide, klinisch psycholoog en onderzoeker bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum (partner van de Universiteit voor Humanistiek) heeft in haar werk op een hele andere manier te maken met de zoektocht naar erkenning. In haar behandelkamer ziet ze vaak patiënten die ten tijde van de behandeling ook met een erkenningsprocedure bezig zijn. Ter Heide: “Bij getraumatiseerde politieagenten bijvoorbeeld speelt dat door de werkgever erkend moet worden dat hun posttraumatische stressstoornis (PTSS) beroepsgerelateerd is. Met die erkenning kunnen zij aanspraak maken op vergoedingen.”


Lees het hele gesprek van auteur Bart Nauta waarin twee disciplines elkaar ontmoeten op www.tweedewereldoorlog.nl.


Bron: www.tweedewereldoorlog.nl

De laatste jaren is er veel aandacht en inzet voor rechtsherstel, restitutie en excuses als manieren om handen en voeten te geven aan de erkenning van historisch leed. Maar leidt rechtsherstel daadwerkelijk tot erkenning voor de getroffenen die zich niet gehoord en gezien voelen? Op www.tweedewereldoorlog.nl gaan psychologe Jackie June ter Heide van Arq en historica Nicole Immler van de Universiteit voor Humanistiek met elkaar in gesprek over het waarom en het effect van rechtsherstelprocedures. “Het gaat naast de erkenning voor het historisch leed en het trauma, vooral ook om de vraag of mensen het gevoel hebben gehoord te worden door de maatschappij.”