Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

In memoriam Jan Hein Mooren: hij zette methodiek van geestelijke verzorging op de kaart


7 december 2020


In de ochtend van 2 december overleed Jan Hein Mooren. Als een van de kerndocenten op het gebied van humanistisch geestelijke verzorging leverde Jan Hein een belangrijke en vernieuwende bijdrage aan de theoretische en methodische onderbouwing van de geestelijke verzorging.


Jan Hein Mooren doceerde al aan het Humanistisch OpleidingsInstituut (HOI), de voorloper van de Universiteit voor Humanistiek en werkte in totaal 38 jaar aan HOI en UvH aan zijn missie om het vak van de humanistisch geestelijke verzorging verder te ontwikkelen. Dat deed hij altijd in nauwe samenspraak met geestelijk verzorgers zelf, in Nederland maar ook daarbuiten. Hij was degene die ‘methodiek’ op de agenda van de geestelijke verzorging en de universiteit zette, in een tijdsperiode waarin daar nog zeer kritisch op werd gereageerd. 


Het boek Bakens in de stroom is wellicht wel zijn meest gebruikte publicatie. Casuïstiek van geestelijk verzorgers was de basis voor zijn methodiekontwikkeling en hij publiceerde hier vele artikelen en diverse boeken over. Ook ten tijde van zijn ziekbed werkte hij nog, met de toegewijde ondersteuning van Anouk Bolsenbroek, aan een methodiekboek. 


Jan Hein zette zich ook langs andere wegen in voor de geestelijke verzorging. Zo was hij hoofdbestuurder geestelijke verzorging bij het Humanistisch Verbond en maakte hij zich sterk voor de ontwikkeling van de Beroepsstandaard Humanistisch Geestelijke Verzorging. Dat alles deed hij op zijn eigen rustige, maar doelgerichte wijze. 


Hij heeft in al die jaren heel wat studenten opgeleid tot geestelijk verzorger, waardoor zijn ideeën over de geestelijke verzorging een stevige bodem hebben gevonden in de diverse werkvelden. Wat zijn onderwijs zo enthousiasmerend maakte was dat het direct gericht was op de praktijk van geestelijke verzorging. Zijn lessen konden spannend zijn; zo liet Jan Hein bijvoorbeeld studenten voor de klas rollenspelen doen die daarna zorgvuldig werden nabesproken. Velen weten hoe dichtbij dat het vak van geestelijke verzorging kon brengen en de inspiratie die ervan uitging om ook dit vak te gaan beoefenen. 


Carmen Schuhmann en Lisa van Duijvenbooden: "Afgelopen woensdag, op 2 december, gaven wij les over methodieken van geestelijke verzorging aan tweedejaars masterstudenten humanistiek. Er stond een tekst van Jan Hein op het programma en we bespraken in het kader van een oefening de manier waarop Jan Hein aan óns methodiek had onderwezen. Achteraf bleek het een passend eerbetoon aan één van de grote leermeesters van generaties humanistisch geestelijk verzorgers."


Zijn overlijden is een groot verlies, maar we zijn hem dankbaar voor wat hij achterlaat en waarop we verder kunnen bouwen aan dat mooie vak. We wensen zijn familie en naasten veel sterkte.  


Lees ook een interview met Jan Hein, ter ere van vijfde lustrum van de UvH.

In de ochtend van 2 december overleed Jan Hein Mooren. Als een van de kerndocenten op het gebied van humanistisch geestelijke verzorging leverde Jan Hein een belangrijke en vernieuwende bijdrage aan de theoretische en methodische onderbouwing van de geestelijke verzorging.