Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Alice Schippers benoemd als bijzonder hoogleraar Disability Studies


18 december 2020


Alice Schippers is per 1 januari benoemd tot bijzonder hoogleraar Disability Studies aan de Universiteit voor Humanistiek. De leerstoel, gevestigd door de Stichting Disability Studies, is er op gericht om onderzoek te bevorderen dat bijdraagt aan de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking, en daarmee aan een inclusieve samenleving. 


Prof.dr. Alice P. Schippers (PhD Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen) is directeur van stichting Disability Studies in Nederland en tot nog toe senior coördinerend onderzoeker Disability Studies bij de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van het Amsterdam UMC-VUmc. Ze begon haar loopbaan in de gehandicaptenzorg en werkte meer dan twintig jaar lang bij verschillende zorg- en onderwijsorganisaties. 


Haar onderzoek richt zich op kwaliteit van bestaan, sociale inclusie en inclusief onderzoek. In recente onderzoeksprojecten ligt de focus de invloed van beperking op de kwaliteit van bestaan in sociale verbanden, in- en uitsluitingsmechanismen in families en gemeenschappen en het inzetten van inclusieve methoden in het betrekken van mensen met beperkingen bij onderzoek. 


Prof.dr. Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek, is blij met de benoeming van Alice Schippers en de vestiging van de leerstoel. “Er is veel inhoudelijke affiniteit tussen disability studies en zorgethiek, er lopen al verschillende onderzoeken vanuit de Universiteit voor Humanistiek op dit vlak, en deze bijzondere leerstoel biedt de mogelijkheid om nauwer met elkaar op te trekken in de verdere ontwikkeling van Disability Studies, Zorgethiek en Humanistiek.” 


De Stichting Disabilities Studies Nederland heeft als doel om door middel van een structureel en samenhangend programma van onderzoek, onderwijs en een kennisnetwerk, het vakgebied disability studies in Nederland te vestigen.

   

Alice Schippers is per 1 januari benoemd tot bijzonder hoogleraar Disability Studies aan de Universiteit voor Humanistiek. De leerstoel, gevestigd door de Stichting Disability Studies, is er op gericht om onderzoek te bevorderen dat bijdraagt aan de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking, en daarmee aan een inclusieve samenleving.