Deze website maakt gebruik van cookies

Universiteitscontroller

 Vacature 18-20

Universiteitscontroller


Taakomvang  0.6 – 0.8 fte

Profielschets

De controller ondersteunt de Directeur Bedrijfsvoering bij haar verantwoordelijkheid voor de Planning & Control van de organisatie. De controller is de bewaker van de economische levensvatbaarheid van de organisatie en verantwoordelijk voor betrouwbare managementinformatie. Hij* is eerste aanspreekpunt voor de accountants en een belangrijke gesprekspartner van de leden van het CvB, het MT, de Universiteitsraad en de auditcommissie in de Raad van Toezicht. 

Taken

 • Zorgdragen voor het coördineren en realiseren van de planning en control cyclus: controle op de uitgaven; het samenstellen van (meerjaren)begrotingen, managementrapportages en de jaarrekening;
 • Analyseren en realiseren van beleidsplannen met financiële consequenties, projectvoorstellen, financiële rapportages en begrotingen plus het adviseren hierover van management en bestuur;
 • Verantwoordelijkheid dragen voor betrouwbare stuurinformatie: combineren van managementinformatie uit verschillende administratieve systemen (zoals personeels-, onderwijs- en onderzoeksadministratie);
 • Signaleren van knel- en verbeterpunten ten aanzien van financieel beheer en informatievoorziening plus ontwikkeling en implementatie van beleid hierop. 

Vereisten

 • Relevante afgeronde HBO/WO opleiding, zoals bedrijfseconomie;
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in een hoger onderwijsinstelling:  ervaring met relevante wet- en regelgeving; en bij voorkeur ervaring met instellingsbekostiging;
 • Bij voorkeur beschikking over een relevant netwerk in het Hoger Onderwijs of beschikking over de vaardigheden om zo’n netwerk op te bouwen;
 • Grondige kennis van Excel en bij voorkeur van Exact;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, zowel in het Nederlands als in het Engels;
 • Betrouwbaar en integer;
 • Scherp analytisch vermogen: denkt in scenario’s met oog voor de primaire doelstellingen van de UvH;
 • Goed gevoel voor verhoudingen in een complexe organisatie: kan snel schakelen tussen verschillende rollen, niveaus en onderwerpen;
 • Proactief, initiërend, faciliterend, innovatief, besluitvaardig, professioneel en constructief kritisch, heeft overtuigingskracht en werkt resultaat- en oplossingsgericht;
 • Inspirerende werkhouding: is communicatief en sociaal vaardig en in staat om collega’s te stimuleren. 

Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Bij goed functioneren en gelijkblijvende bedrijfsomstandigheden bestaat er uitzicht op een verlenging van een jaar en daarna op een vast dienstverband. 

Deze functie is ingedeeld in het UFO-profiel Controller niveau 3  (salarisschaal 12 CAO Nederlandse Universiteiten; min. € 4406,= tot max. € 5656,= bruto per maand) bij volledige werktijd van 38 uur per week). Indiensttreding bij voorkeur per 1 april 2018.

 

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij dr. Tonja van den Ende, Directeur Bedrijfsvoering, tvde@uvh.nl. N.B. de UvH is gesloten van 22 december tot 7 januari.


Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen uiterlijk 13 januari 2019 per e-mail worden gericht aan de afdeling Personeelszaken pz@uvh.nl, o.v.v. ‘sollicitatie 18-20’.  

De eerste ronde sollicitatiegesprekken zal worden gehouden op 23 of 24 januari 2019.


* Overal waar “hij” staat kan ook zij gelezen worden. De UvH streeft naar diversiteit in de samenstelling van het personeel.


De controller ondersteunt de Directeur Bedrijfsvoering bij haar verantwoordelijkheid voor de Planning & Control van de organisatie. De controller is de bewaker van de economische levensvatbaarheid van de organisatie en verantwoordelijk voor betrouwbare managementinformatie. Hij* is eerste aanspreekpunt voor de accountants en een belangrijke gesprekspartner van de leden van het CvB, het MT, de Universiteitsraad en de auditcommissie in de Raad van Toezicht.