Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

In gesprek met minister Sigrid Kaag over de humanitaire ramp in Jemen


17 december 2018


Op initiatief van Rabbijn Soetendorp ging een brede interlevensbeschouwelijke delegatie op donderdag 13 december in gesprek met minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het gesprek ging over de schrijnende situatie in het door oorlog geteisterde Jemen. Universitair docente Caroline Suransky nam namens het Humanistisch Verbond deel aan dit gesprek. 


Het gesprek vond plaats naar aanleiding van een brandbrief over Jemen aan het kabinet. In de brief, mede ondertekend door Christa Compas, directeur van het Humanistisch Verbond, riepen de levensbeschouwelijke leiders op tot een wapenembargo, het tegengaan van het inzetten van honger als oorlogswapen en tot het toelaten van humanitaire hulp.


Aanleiding om juist met Sigrid Kaag in gesprek te gaan over Jemen, was de Abel Herzberg lezing  die zij eerder dit jaar uitsprak, getiteld: ‘Wees niet stil, we zijn met velen’. In haar betoog deed zij een moreel appèl en riep zij iedereen op zich te blijven uitspreken over mensenrechten als de ‘institutionele verankering van menselijke waardigheid’. In tijden van groeiend nationalisme, xenofobie, anti-semitisme en racisme (“het kabaal van de stem van de angst voor de ander”) benadrukte ze het belang van “de stem van redelijkheid, respect en tolerantie [die] altijd als tegengeluid moeten worden gehoord […] in de politieke arena, het maatschappelijke debat, en ook in de huiskamer en in het café”.  “Stilte”, zo stelde Kaag is “levensgevaarlijk”, ook in internationale context in situaties waarin de rechtstaat ontbreekt of ontrafelt. 


In Jemen is al ruim 3 jaar een zeer complexe burgeroorlog aan de gang: 8 miljoen Jemenieten lijden honger. Jemen is niet veel in het nieuws omdat het bijzonder moeilijk is voor buitenlandse journalisten om er te komen. Vorige week vonden er vredesbesprekingen plaats in Stockholm onder leiding van de Verenigde Naties . Er zijn stappen gezet die bijdragen aan een vermindering van de humanitaire nood. 


Minister Kaag, aan het einde van het gesprek: “Ik ben getroffen door de breedte van de oproep van alle religies en levensbeschouwingen en voel mij gesteund om samen het gevoel van cynisme en machteloosheid over de toekomst van Jemen te doorbreken”. Ze riep de delegatieleden op om aandacht te vragen voor Jemen in hun eigen achterban en om in gesprek te gaan met internationale levensbeschouwelijk bond – en geloofsgenoten om zo druk te kunnen zetten op de politiek. 


Op de foto: Ad van der Helm(voorzitter Haagse Gemeenschap van Kerken, RK-priester in Den Haag bij de Jacobus de Meerdere kerk, universitair hoofddocent Kerkelijk Recht aan de KU Leuven); Bikram Lalbahadoersing (voorzitter In Vrijheid Verbonden en hoofd Hindoe geestelijke verzorging bij het Ministerie van Justitie & Veiligheid); Minister Sigrid Kaag; Rabbijn Awraham Soetendorp, voorzitter Jacob Soetendorp Institute for Human Values, oprichter Green Cross International; Muhsin Köktas, algemeen bestuurslid Contactorgaan Moslims en Overheid (namens World Islamic Mission); Caroline Suransky, hoofdbestuurslid Humanistisch Verbond en universitair docent interculturele en mondialiserende samenleving aan de Universiteit voor Humanistiek,en Rene de Reuver, scriba Protestantse Kerk in Nederland (PKN).