Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Pleidooi voor kwalitatief onderzoek in sociale praktijken


5 december 2017


Meten is weten, wordt vaak gezegd. Maar niet alle resultaten van sociale praktijken laten zich meten met traditionele onderzoeksmethoden. Wil je bijvoorbeeld onderzoeken welke aanpak het beste werkt voor vereenzaamde ouderen, dan moet je ook het oordeel van professionals en de ouderen zelf meewegen. Dat vraagt veelal kwalitatief onderzoek, aldus hoogleraren Anja Machielse (Universiteit voor Humanistiek) en Trudie Knijn (Universiteit Utrecht) op een symposium, georganiseerd door de Vrije Universiteit en kennisinstituut Movisie.


Sociale interventies zijn projecten en plannen die er op gericht zijn om het gedrag van burgers te veranderen en hun omstandigheden te beïnvloeden, opdat de kwaliteit van het (samen)leven verbetert.  Denk bijvoorbeeld aan projecten om overlast of armoede te bestrijden. “Interventies in het sociale domein zijn pas echt effectief wanneer ze hun waarde hebben bewezen in de professionele praktijk”, zo stellen Anja Machielse en Trudie Knijn. 


Financiers, beleidsmakers en ambtenaren focussen vaak op theoretische onderbouwing van interventies, gebaseerd op kwantitatief onderzoek. In een duo-presentatie stellen Machielse en Knijn dat bewezen effectiviteit nog niets zegt over de praktische toepasbaarheid van interventies. “Kwantitatief onderzoek veronderstelt een strak geprotocolleerde aanpak en toepassing van een methode in steeds dezelfde setting. En juist daar ligt het probleem”, aldus Anja Machielse. “De meeste sociale interventies die in de databanken van kennisinstituten zijn opgenomen, voldoen niet aan deze harde criteria. En de weinige interventies die daar wel aan voldoen, worden nauwelijks toegepast omdat ze slecht bruikbaar zijn. Hoog tijd om die kloof te overbruggen!” 


Hierin spelen professionals in het sociale domein een belangrijke rol. Onderzoek kan dan ook heel goed samen met hen uitgevoerd worden.


Lees hun bijdragen en een verslag van de bijeenkomst op de site van Movisie.


Bron: Movisie

Meten is weten, wordt vaak gezegd. Maar niet alle praktijken laten zich het beste onderzoeken met strakke protocollen en een grote hoeveelheid gegevens uit databanken. Wil je bijvoorbeeld onderzoeken welke aanpak in buurtzorg goed werkt, dan zul je toch moeten kijken naar de concrete uitwerking in de praktijk. Dat vraagt veelal kwalitatief onderzoek, aldus hoogleraren Anja Machielse (Universiteit voor Humanistiek) en Trudy Knijn (Universiteit Utrecht) op een symposium, georganiseerd door kennisinstituut Movisie en de Vrije Universiteit.