Deze website maakt gebruik van cookies

In gesprek met Harry Kunneman


1 december 2017


Hoogleraar Harry Kunneman introduceerde termen als het dikke-ik, theemutscultuur, walkman-ego, trage vragen en normatieve professionaliteit. In een reeks openhartige gesprekken met oud student Denise Robbesom vertelt hij gepassioneerd over zijn leven en werk en hoe deze elkaar hebben beïnvloed. Ze schreef er een boekje over.


In Harry Kunneman: 'Werken aan trage vragen' spreekt Kunneman over onderwerpen als vriendschap en familie, humanisme, kritische maatschappijtheorie en humanistisch raadswerk. Het streven naar een humane en rechtvaardige samenleving vormt immers de rode draad in zijn leven en werk, waarbij Kunneman steeds theorie en praktijk met elkaar verbindt. Filosofie moet immers helpen de wereld te veranderen.


Denise Robbesom studeerde humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek en filosofie aan de Universiteit Utrecht. Zij werkte als onderzoeker en beleidsadviseur bij de overheid en verschillende maatschappelijke organisaties. Sinds 2014 publiceert zij teksten over geschiedenis en filosofie voor een groot publiek.


Harry Kunneman is emeritus hoogleraar politieke en sociale filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek.

Het boekje is uitgegeven door ISVW. 

Hoogleraar Harry Kunneman introduceerde termen als het dikke-ik, theemutscultuur, walkman-ego, trage vragen en normatieve professionaliteit. In een reeks openhartige gesprekken met oud student Denise Robbesom vertelt hij gepassioneerd over zijn leven en werk en hoe deze elkaar hebben beïnvloed. Ze schreef er een boekje over.