Deze website maakt gebruik van cookies

Hoe professionals aan de keukentafel omgaan met levensvragen van burgers


1 december 2017


Tijdens zogenaamde keukentafelgesprekken bepalen consulenten van de gemeente hoe urgent de zorgvraag is van een burger en of deze in aanmerking komt voor extra ondersteuning. Als onderzoeker observeerde Vicky Hölsgens in ruim een jaar 87 keukentafelgesprekken. Na afloop interviewde ze de 24 generalisten en consulenten met wie ze meeliep over de rol van zingeving tijdens keukentafelgesprekken. Daar blijkt in de praktijk weinig van terecht te komen. Ze schreef over haar ervaringen op het platform Sociale Vraagstukken.nl.


Lees 'Het goede leven van de burger wordt van de keukentafel geveegd'


Vicky Hölsgens is geestelijk verzorger en verricht promotieonderzoek aan de Universiteit voor Humanistiek. Haar onderzoek gaat over aandacht voor zingeving in de huidige verzorgingsstaat: hoe professionals aan de keukentafel omgaan met levensvragen van burgers.


Over het zogenaamde keukentafelgesprek:

Een gemeente moet zorgen dat mensen met een zorgvraag zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat gebeurt via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo). Het eerste contact tussen mensen met een ondersteuningsvraag en de gemeente vindt plaats in het zogenaamde  keukentafelgesprek. Hier wordt vastgesteld wat de minimale zorgvraag is.


Foto: Mo Riza, Flickr, creative commons


Als onderzoeker observeerde Vicky Hölsgens in ruim een jaar 87 keukentafelgesprekken. Na afloop interviewde ze de 24 generalisten en consulenten met wie ze meeliep over de rol van zingeving tijdens keukentafelgesprekken. Daar blijkt in de praktijk weinig van terecht te komen. Ze schreef er over op het platform Sociale Vraagstukken.nl.