Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

ZonMW-subsidie voor onderzoek naar zingeving rond levenseinde

7 december 2016

Hoogleraren Carlo Leget (Universiteit voor Humanistiek) en Saskia Teunissen (UMC Utrecht) ontvangen een ZonMW-subsidie van 400.000 euro voor onderzoek naar zingeving in de palliatieve zorg.

Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek en bijzonder hoogleraar palliatieve zorg, ontwikkelde in de afgelopen jaren een veel gebruikt instrument voor patiënten, naasten en zorgverleners (ook wel ars moriendi-model of diamant genoemd) om zingevingsvragen rond het levenseinde te bespreken. 
Saskia Teunissen, die ook directeur is van academisch hospice Demeter in De Bilt, ontwikkelde het zogenaamde Utrechts Symptoom Dagboek (USD), waarmee patiënten kunnen aangeven waar zorgbehoeften liggen op het somatische en psychosociale vlak. 


Het onderzoeksgeld gaat gebruikt worden om beide instrumenten in elkaar te schuiven zodat een USD-4D gevalideerd kan worden waarmee de zingevingsdimensie beter ingebed kan worden in de zorg rond het levenseinde. Aan het onderzoek zijn twee promotietrajecten verbonden, voor een verpleegkundige en een geestelijk verzorger, waarvoor binnenkort geworven gaat worden. Het onderzoek zal starten op 1 april 2017. 


ZonMW is een onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, en verzorgt de werkzaamheden in het wetenschapsgebied Medische Wetenschappen. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.


> Lees een interview van Inge van Nistelrooij met Carlo Leget op Zorgethiek.nu.

Hoogleraren Carlo Leget (Universiteit voor Humanistiek) en Saskia Teunissen (UMC Utrecht) ontvangen een ZonMW-subsidie van 400.000 euro voor onderzoek naar zingeving in de palliatieve zorg.