Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Moral injury, morele wonden van veteranen

9 december 2016


De Dienst Humanistische Geestelijke Verzorging van het ministerie van Defensie organiseert woensdag 14 december het interdisciplinaire symposium ‘Verborgen littekens van het innerlijke strijdveld’ in het gebouw van De Basis in Doorn. Er is in ons land nog relatief weinig bekend over moral injury. Dit symposium is een eerste aanzet tot nadere interdisciplinaire reflectie en maatschappelijke discussie. Met medewerking van onder anderen D. Verweij, J. Duyndam, J. Rodenburg, T. Molendijk, D. Muller, M. Lievaart, en E. Kamp.PDF-bestandDownload flyer.


Als gevolg van de opkomst van nieuwe oorlogsomstandigheden zoals guerrilla tactieken, stedelijke oorlogsvoering en niet-geüniformeerde strijders is het voor militairen steeds moeilijker om verantwoorde keuzes te maken in dit moeras van morele ambiguïteit. Hoewel posttraumatische stressstoornis wijdverspreide bekendheid heeft verworven is er in het laatste decennium daarom nu ook groeiende aandacht gekomen voor de morele wonden van teruggekeerde veteranen. Ondanks dat deze wonden altijd al deel zijn geweest van oorlog wordt moral injury in toenemende mate erkend als “the signature wound of today’s veterans”.

Terwijl PTSS hoofdzakelijk het gevolg is van het verkeren in een levensbedreigende situatie verwijst de term moral injury naar een verwonding aan iemands morele geweten. Een morele verwonding kan o.a. veroorzaakt worden doordat iemand getuige of pleger is geweest van handelingen die zijn of haar eigen diepverankerde morele opvattingen schenden, of doordat iemand niet in staat is geweest om dergelijke handelingen te voorkomen. Deze ervaringen van ethisch-existentiële ontwrichting komen tot uiting in intense schuld- en schaamtegevoelens welke vaak leiden tot een vorm van morele identiteitsverwarring bij teruggekeerde veteranen.


Aangezien er in ons land nog relatief weinig bekend is over moral injury poogt dit symposium een eerste aanzet te geven tot nadere interdisciplinaire reflectie en maatschappelijke discussie met als doel een bijdrage te leveren om de erkenning en waardering voor veteranen te vergroten. Wanneer veteranen terugkeren in gemeenschappen die werkelijk zijn aangedaan door het feit dat de vereisten van oorlog altijd gepaard gaan met potentieel onherstelbare menselijke kosten, dan wordt het morele gewicht van oorlog voor veteranen meer draagzaam.

Bent u geïnteresseerd in het symposium en wilt u deelnemen dan kunt u zich aanmelden via mailadres: A.Methorst.v.vliet01@mindef.nl U ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging en routebeschrijving naar de locatie. Deelname is gratis. Deelnemers ontvangen bij vertrek een exemplaar van Nancy Sherman’s Afterwar: Healing the Moral Wounds of Our Soldiers (Oxford University Press, 2015).

De Dienst Humanistische Geestelijke Verzorging van het ministerie van Defensie organiseert woensdag 14 december het interdisciplinaire symposium ‘Verborgen littekens van het innerlijke strijdveld’ in het gebouw van De Basis in Doorn. Er is in ons land nog relatief weinig bekend over moral injury. Dit symposium is een eerste aanzet tot nadere interdisciplinaire reflectie en maatschappelijke discussie.