Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Laurens ten Kate over humanisme en spiritualiteit

7 december 2016


De spirituele tradities van onze cultuur gaan zelden over God. Ze richten zich op de mens. Tegelijk confronteren ze de mensen dikwijls met hun beperkingen en grenzen. Dat in deze beperkingen en grenzen juist spirituele kansen liggen, zal Laurens ten Kate uiteenzetten in zijn lezing op zondag 18 december in het Humacafé.
Laurens ten Kate(1958) is filosoof en theoloog. Hij studeerde, promoveerde en werkte aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht, waar hij in 1994 zijn dissertatie verdedigde, De lege plaats. Revoltes tegen het instrumentele leven in Batailles atheologie. Hij is universitair hoofddocent en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek, waar hij godsdienstfilosofie en religiestudies (vooral de joods-christelijke tradities) doceert.


Info: http://www.humanistischverbond.nl/agenda/Humacafe-2508


Locatie: College Hotel Amsterdam, Amsterdam
Aanmelden: amsterdam@regio.humanistischverbond.nl
Tijd: 15:00-17:00 uur
Kosten: 5,00 voor leden, 10,00 voor niet-leden (inclusief drankje)


De spirituele tradities van onze cultuur gaan zelden over God. Ze richten zich op de mens. Tegelijk confronteren ze de mensen dikwijls met hun beperkingen en grenzen. Dat in deze beperkingen en grenzen juist spirituele kansen liggen, zal Laurens ten Kate uiteenzetten in zijn lezing op zondag 18 december in het Humacafé.