Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Guido Ruivenkamp spreekt over humanisering van technologie

Door op een andere manier naar technologie te kijken, kunnen we ook andere maatschappelijke verhoudingen bevorderen. Maandag 14 december spreekt Guido Ruivenkamp zijn inaugurale rede uit, getiteld Humanisering van technologie en de productie van het gemeenschappelijke. Ruivenkamp is bijzonder hoogleraar Humanisering van technologie aan de Universiteit voor Humanistiek, voorgedragen door de Stichting Discussie over Biotechnologie en Werkplaats Biopolitiek.  

In zijn oratie beschrijft Ruivenkamp de wisselwerking tussen mens en technologie in het leven van alledag. Ons  dagelijks leven wordt steeds meer gevormd door het gebruik van allerlei technologische producten, die op hun beurt gevormd worden door de maatschappelijke verhoudingen. Rondom deze wederkerige beïnvloeding van mens en technologie voltrekt zich een maatschappelijke strijd, die mede bepaald wordt door allerlei ongelijke verhoudingen. Zo is er in de biotechnologie al decennialang een discussie gaande over de controle van multinationals over zaaigoed en gewassen.

Tegelijk is er ook een beweging die er naar streeft om technologie in te zetten voor een humanere samenleving. Er zijn allerlei organisaties en mensen die nadenken over de vraag hoe je andersoortige sociale relaties in je producten kunt opnemen en zo andere vormen van samenleven kunt creëren. Zij onderzoeken of technologie ook een katalysator kan zijn van andere sociale relaties dan die van ongelijkheid of monopolisering. Met nieuwe denkpatronen en het aangaan van nieuwe relaties leggen zij een basis voor een humanere technologie.

Guido Ruivenkamp geeft aan op welke wijze een onderzoek- en onderwijsprogramma een bijdrage kan leveren aan het ondersteunen van dit soort initiatieven om zich gemeenschappelijk in te zetten voor een humanere samenleving die zich baseert op het respectvol samenleven met 'de ander'.


Bekijk Guido Ruivenkamp, Humanisering van technologie en de productie van het gemeenschappelijke (SWP)


Guido Ruivenkamp is universitair hoofddocent bij de vakgroep Rurale Sociologie van de Wageningen Universiteit (WU) en buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij doet onderzoek naar de maatschappelijke aspecten van technologie en met name van life science technologies zoals biotechnologie, genomics en synthetische biologie. Hij onderzoekt de interactie tussen mens en technologie. In Wageningen is hij de promotor van verschillende PhD onderzoeksprojecten over lokale voedselnetwerken (open source and commons-based) in verschillende regio’s van landen-in-ontwikkeling. Zijn bijdrage aan het onderzoek en onderwijs aan de Universiteit voor Humanistiek richt zich op het doordenken van mogelijkheden voor een humanisering van technologie in verschillende organisaties als zorginstanties, ontwikkelingsorganisaties en bedrijven.

Overige publicaties
Ruivenkamp, G.,  Jongerden, J. (2013). 'From prescription to reconstruction: Opportunities for subpolitical choices in biotechnological and genomics research'. In: Kunneman, H., Derkx, P. (editors), Genomics and democracy. Towards a lingua democratica for the public debate on genomics. Amsterdam, New York: Rodopi.
Ruivenkamp, G. (2008). Biotechnology in development: Experiences from the south. Wageningen: Wageningen Academic Publishers.
Ruivenkamp, G., Hisano S., Jongerden J. (eds.) (2008). Reconstructing Biotechnologies: Critical social analyses. Wageningen: Wageningen Academic Publishers.

De plechtigheid begint om 16.15 precies in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht. Aansluitend zal er een receptie zijn in hetzelfde gebouw.

Door op een andere manier naar technologie te kijken, kunnen we ook andere maatschappelijke verhoudingen bevorderen. Maandag 14 december spreekt Guido Ruivenkamp zijn inaugurale rede uit, getiteld Humanisering van technologie en de productie van het gemeenschappelijke. Ruivenkamp is bijzonder hoogleraar Humanisering van technologie aan de Universiteit voor Humanistiek, voorgedragen door de Stichting Discussie over Biotechnologie en Werkplaats Biopolitiek.