Deze website maakt gebruik van cookies

Thomas Kampen: Verplicht vrijwilligerswerk vergroot afstand tot arbeidsmarkt

Met verplicht vrijwilligerswerk wil de overheid bijstandontvangers dichterbij de arbeidsmarkt brengen. Het tegenovergestelde wordt echter bereikt, omdat mensen zich op termijn hechten aan vrijwilligerswerk en het maatschappelijk belang boven hun persoonlijk belang gaan stellen. Dit concludeert Thomas Kampen in zijn promotieonderzoek, dat hij 12 december 2014 verdedigt aan de Universiteit van Amsterdam. Op dit moment werkt Thomas Kampen als onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek.

Een samenvatting van het proefschrift kun je downloaden van de site van de Universiteit van Amsterdam:

http://www.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/uva-nieuws/item/verplicht-vrijwilligerswerk-vergroot-afstand-tot-arbeidsmarkt.html

Ook besteden veel media aandacht aan zijn promotie. Zo was hij 1 december te horen op Radio 1:

http://www.radio1.nl/item/245284-Verplichtvrijwilligerswerkvergrootafstandtotarbeidsmarkt.html

Promotie
Dhr. Thomas G. Kampen: Verplicht vrijwilligerswerk. De ervaringen van bijstandscliënten met een tegenprestatie voor hun uitkering.

Promotor is prof. dr. Evelien Tonkens, voorheen bijzonder hoogleraar actief burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam, inmiddels hoogleraar burgerschap en humanisering van organisaties en instituties aan de Universiteit voor Humanistiek. Copromotor is prof. dr. Jan Willem Duyvendak, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Tijd en locatie
De promotieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 12 december, 10.00 uur. Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam.

(Foto is van Arnaud Mooij)

Met verplicht vrijwilligerswerk wil de overheid bijstandontvangers dichterbij de arbeidsmarkt brengen. Het tegenovergestelde wordt echter bereikt, omdat mensen zich op termijn hechten aan vrijwilligerswerk en het maatschappelijk belang boven hun persoonlijk belang gaan stellen. Dit concludeert Thomas Kampen in zijn promotieonderzoek, dat hij 12 december 2014 verdedigt aan de Universiteit van Amsterdam. Op dit moment werkt Thomas Kampen als onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek.