Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Evelien Tonkens en Menno Hurenkamp: 'We moeten het over gezag hebben in onze democratie'

23 augustus 2023


Burgerparticipatie is een welkom alternatief voor ‘luisteren naar het volk’. Maar hoe zorg je dat burgers gezag toekennen aan het burgerberaad? Evelien Tonkens en Menno Hurenkamp schreven hierover op Sociale Vraagstukken, een bewerking van een essay dat eerder verscheen in nrc.


We hebben te maken met een gezagscrisis in onze democratie, aldus Evelien Tonkens en Menno Hurenkamp. Gekozen politici komen amper nog tot besluitvorming en politici en bestuurders hebben niet langer voldoende gezag om het vertrouwen in de democratie te stutten. Als alternatief probeert men taken te verplaatsen van volksvertegenwoordigers naar burgers zelf. Maar burgerparticipatie is lastig. Om goed over nieuwe vormen van inspraak na te denken is het belangrijk om stil te staan bij de rol van gezag. 


Lees het hele artikel: We moeten het over het gezag van burgers hebben


Evelien Tonkens is hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector en Menno Hurenkamp is hoogleraar Democratie als Mensenwerk, beiden aan de Universiteit voor Humanistiek. Dit is een bewerking van een essay dat eerder verscheen in nrc (8 april 2023).

Burgerparticipatie is een welkom alternatief voor ‘luisteren naar het volk’. Maar hoe zorg je dat het burgerberaad gezag heeft? Evelien Tonkens en Menno Hurenkamp schreven hierover op Sociale Vraagstukken.