Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Handreiking studentenwelzijn in Corona tijd


18 augustus 2020


De Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn, waarin ook de Universiteit voor Humanistiek actief is, bracht deze zomer de Handreiking studentenwelzijn in corona-tijd uit. Met deze handreiking onderstreept de werkgroep het belang van maatwerk in het aanbieden van informatie en voorzieningen voor studenten met een ondersteuningsvraag in het hoger onderwijs, zodat zij hun weg kunnen vinden en ook hun eigen verantwoordelijkheid hierin kunnen nemen. Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) heeft de handreiking Studentenwelzijn op 17 augustus naar de Tweede Kamer gestuurd.


PDF-bestandDownload de handreiking


In de Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn zijn de Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen, Universiteit voor Humanistiek, ISO, LSVb, ECIO en het ministerie van OCW vertegenwoordigd. De handreiking heeft als doel om de onderwijsinstellingen praktisch te ondersteunen met inspirerende voorbeelden en aandachtspunten voor toegankelijk studeren met het oog op het aankomende studiejaar 2020-2021 en de herstart van het fysieke onderwijs in september 2020.


Toegankelijk inclusief onderwijs is bepalend voor het welzijn van studenten met een ondersteuningsvraagstuk. Universiteiten hebben vanwege de coronacrisis snel moeten schakelen naar digitaal onderwijs en begeleiding op afstand. Dit resulteerde in mooie initiatieven. Tegelijkertijd is ervaring opgedaan met obstakels op het gebied van studentenwelzijn.

De Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn, waarin ook de Universiteit voor Humanistiek actief is, bracht deze zomer de Handreiking studentenwelzijn in corona-tijd uit.