Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Gerty Lensvelt-Mulders nieuwe directeur WODC


26 augustus 2019


Hoogleraar en voormalig rector Gerty Lensvelt-Mulders wordt de nieuwe directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De benoeming gaat in op 21 oktober 2019. 


Prof. dr. G.J.L.M. Lensvelt-Mulders is sinds 2009 verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek, eerst als hoogleraar Wetenschapstheorie, Methodologie en Onderzoeksleer en vanaf 2010 tevens als lid van het college van bestuur. Van juli 2012 tot juli 2019 was zij rector en voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit voor Humanistiek.


Gerty Lensvelt-Mulders studeerde theoretische en experimentele psychologie in Tilburg, waar zij in 2000 promoveerde. Zij was van december 1999 tot 2009 als universitair docent en universitair hoofddocent Methodologie voor de Sociale Wetenschappen verbonden aan de Universiteit Utrecht. Ze heeft eerder met en voor het WODC gewerkt, als onderzoeker en als lid/voorzitter van begeleidingscommissies. In 2018 was zij lid van de Commissie WODC-I, die onderzoek deed naar de wetenschappelijke kwaliteit van de rapportages over het drugsbeleid uit 2013 en 2014.

Hoogleraar en voormalig rector Gerty Lensvelt-Mulders wordt de nieuwe directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De benoeming gaat in op 21 oktober 2019.