Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Jonge humanisten zijn minder uitgesproken over het niet-bestaan van God

24 augustus 2017


Jonge humanisten zijn minder uitgesproken over het niet-bestaan van hogere machten en voelen meer voor rituelen. Aldus een van de bevindingen van onderzoek naar een seculiere levensbeschouwing van hoogleraar Hans Alma en docent onderzoeker Elpine de Boer. Zij presenteerden de eerste resultaten van hun onderzoek op 22 augustus op een conferentie in het Noorse Hamar. In Trouw een kort verslag.


Wetenschappelijk onderzoek naar zingeving en levensbeschouwing richt zich doorgaans op mensen die een religie aanhangen. Het onderzoek van de Universiteit voor Humanistiek, samen met de Universiteit Leiden en de Universiteit Innsbruck, richt  zich specifiek op mensen die niet tot een religie behoren, maar die op eigen manier vorm geven aan hun levensvisie en daarin op een of andere manier betrokken zijn bij het humanisme. Waarin lijken zij op elkaar, waarin verschillen zij? Om dat te onderzoeken is een vragenlijst ontwikkeld die in Nederland, Duitsland en Oostenrijk is uitgezet via humanistische en atheïstische organisaties.


Op een conferentie in Hamar presenteerden de onderzoekers hun eerste bevindingen. Trouw sprak Hans Alma en schreef er een kort verslag over. Lees artikel


Hans Alma (foto) is hoogleraar Culturele psychologie en geestelijke begeleidingswetenschappen aan de Universiteit voor Humanistiek (Foto van Arnaud Mooij)
Elpine de Boer is docent onderzoeker religiepsychologie aan de Universiteit Leiden

Jonge humanisten zijn minder uitgesproken over het niet-bestaan van hogere machten en voelen meer voor rituelen. Aldus een van de bevindingen van onderzoek naar een seculiere levensbeschouwing van hoogleraar Hans Alma en docent onderzoeker Elpine de Boer. In Trouw een kort verslag.