Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Filosofie van het boerenverstand

5 augustus 2017


Van alumnus Jan Warndorff verscheen onlangs het boek Geen idee. Filosofie van het boerenverstand. In een gesprek met Marjoleine de Vos van nrc vertelt hij er meer over. 'Zie van zoveel mogelijk, zoveel mogelijk te houden.'


De populariteit van levenskunst en mindfulness laat zien dat steeds meer mensen zoeken naar houvast in het leven zelf. Maar opvallend genoeg stellen zelfs levenskunstfilosofen niet de cruciale vraag: wat bedoelen we precies met 'het leven zelf'? Voortbouwend op het denken van Ortega y Gasset en inzichten uit het boeddhisme ontwikkelde Jan Warndorff een vernieuwende filosofie die het alledaagse leven centraal stelt. 


Deze 'filosofie van het boerenverstand' staat geheel in het teken van de moraal: 'Zie van zoveel mogelijk, zoveel mogelijk te houden.' Warndorff wisselt analytische hoofdstukken af met praktische intermezzo's, rijk aan doorleefde voorbeelden, en zo komt hij tot een filosofische innovatie die zowel het leven als het denken op een ander spoor zet.


Lees het interview in nrc.


Lemniscaat Geen idee. Filosofie van het boerenverstand

Van alumnus Jan Warndorff verscheen onlangs het boek 'Geen idee. Filosofie van het boerenverstand'. In een gesprek met Marjoleine de Vos van nrc vertelt hij er meer over. 'Zie van zoveel mogelijk, zoveel mogelijk te houden.'