Deze website maakt gebruik van cookies

NWO grant voor internationaal onderzoek naar 'social imaginaries'

In onze moderne tijd hebben de 'Grote Verhalen' afgedaan, maar de relatie tussen de seculiere samenleving en religie staat wel opnieuw hoog op de agenda. Hoe verbeelden mensen zich de zin van hun bestaan in een geglobaliseerde wereld? Hoogleraren Laurens ten Kate en Hans Alma van de Universiteit voor Humanistiek kregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een subsidie om een nieuw internationaal consortium te ontwikkelen dat onderzoek gaat doen naar zogenaamde 'social imaginaries'.


De komende drie jaar gaan wetenschappers uit de VS en Europa samenwerken om het project Social Imaginaries between Secularity and Religion in a Globalizing World vorm te geven. Het consortium, genaamd SIMAGINE, wordt door Ten Kate (op de foto) geleid vanuit de leerstoelgroep Globalisering- en Dialoogstudies van de Universiteit voor Humanistiek. Filosoof Laurens ten Kate is bijzonder hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en humanisme, een leerstoel mogelijk gemaakt door de Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed. Hans Alma is hoogleraar Cultuurpsychologie.


In Ten Kates oratie (11 mei 2016), De vreemde vrijheid. Nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme in de 21ste eeuw (Uitgeverij Sjibbolet, Amsterdam) vindt u meer over het onderzoeksgebied dat SIMAGINE zal gaan verkennen. Hans Alma bereidt een boek voor dat in 2017 zal verschijnen bij De Gruyter Publishers in Berlijn: Social Imaginaries in a Globalizing World.


Op onze Engelse site staat een korte samenvatting.

Hoogleraren Laurens ten Kate en Hans Alma hebben van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een subsidie gekregen voor de ontwikkelingen van een nieuw internationaal consortium. De komende drie jaar gaan wetenschappers uit de VS en Europa samenwerken om onderzoek te doen naar zogenaamde social imaginaries: hoe verbeelden mensen zich de zin van hun bestaan in een tijd van globalisering, waarin Grote Verhalen hebben afgedaan maar de relatie tussen de seculiere samenleving en religie opnieuw op de agenda staat?