Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Evelien Tonkens en 5 misverstanden over de participatiesamenleving

Er heersen nogal wat misverstanden over de participatiesamenleving, zo legde Evelien Tonkens uit toen ze afscheid nam van de Universiteit van Amsterdam, om haar leerstoel te aanvaarden aan de Universiteit voor Humanistiek. Op 28 juli 2014 verscheen een verkorte versie van haar afscheidsrede in Trouw. Tonkens: "De participatiesamenleving is een prachtig ideaal, mits we het niet tegenover de verzorgingsstaat plaatsen, maar in het verlengde ervan, als verbeterde versie van de verzorgingsstaat."Je kunt op de site van Trouw het hele artikel lezen.

Er heersen nogal wat misverstanden over de participatiesamenleving, zo legde Evelien Tonkens uit toen ze afscheid nam van de Universiteit van Amsterdam, om haar leerstoel te aanvaarden aan de Universiteit voor Humanistiek. Op 28 juli 2014 verscheen een verkorte versie van haar afscheidsrede in Trouw. Tonkens: "De participatiesamenleving is een prachtig ideaal, mits we het niet tegenover de verzorgingsstaat plaatsen, maar in het verlengde ervan, als verbeterde versie van de verzorgingsstaat." Lees op de site van Trouw het hele artikel.