Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Lezingenserie met Joep Dohmen en Maarten van Buuren

Levenskunst, deugden en ondeugden


Prof. dr. Joep Dohmen (Wijsgerige en Praktische Ethiek, UvH) en prof. dr. Maarten van Buuren (Moderne Letterkunde, UU) verzorgen dit najaar bij Studium Generale een nieuwe serie lezingen over filosofie, levenskunst en deugdethiek.

 

De westerse mens heeft de vrijheid veroverd om te kiezen wie hij wil zijn. Maar hoe moet je die vrijheid invullen? En hoe kan een maatschappij vol vrije individuen goed functioneren? Daarvoor is een nieuwe moraal nodig die niet dogmatisch is, maar positief. Geen verboden en geboden, maar persoonlijke vrijheid gedefinieerd ten opzichte van de ander, in een maatschappelijk verband. Waar vinden we zo’n moraal?

 

Maarten van Buuren en Joep Dohmen proberen die vraag te beantwoorden in een nieuwe serie lezingen over levenskunst, waarbij ze uitgaan van een actuele filosofie van deugden. Hoe verkrijg je als academicus en als mens het vermogen om in een bepaalde situatie het goede van het kwade te onderscheiden? Door je karakter te vormen met deugden. Deugden zijn enerzijds goede karaktereigenschappen die je kunt leren, maar anderzijds moeten ze in de praktijk met wijsheid worden ingezet, afhankelijk van de situatie en de mores. Gebeurt dat niet, dan verkeren ze in hun tegendeel en worden ze ondeugden.

 

Om en om behandelen Van Buuren en Dohmen het werk van filosofen en denkers, waarna ze op het scherpst van de snede met elkaar in discussie gaan. Door afstand en reflectie, maar ook door in de praktijk het gemeenschappelijke te benoemen - dat wat de cultuur en het tijdsgewricht overstijgt -  maken ze de weg vrij voor een nieuwe moraal. 2500 jaar denken over deugden, van Aristoteles tot Martha Nussbaum en van taoïsme tot empathie.

 

 

Deze reeks loopt door in het voorjaar van 2012.

LET OP: de vierde lezing is op dinsdag i.p.v. op woensdag.


Programma

WOENSDAG 7 SEPTEMBER
Frans de Waal – Empathie
Prof. dr. Joep Dohmen, met een reactie door prof. dr. Maarten van Buuren

WOENSDAG 5 OKTOBER
Wu Wei – Doen door niet te doen
Prof. dr. Maarten van Buuren, met een reactie door prof. dr. Joep Dohmen

WOENSDAG 9 NOVEMBER
Aristoteles – De deugd ligt in het midden
Prof. dr. Joep Dohmen, met een reactie door prof. dr. Maarten van Buuren

DINSDAG 6 DECEMBER
Epicurus – Brief over het geluk
Prof. dr. Maarten van Buuren, met een reactie door prof. dr. Joep Dohmen


Meer informatie:

http://www.sg.uu.nl/programma/najaar-2011/levenskunst-deugden-en-ondeugden/

 

Prof. dr. Joep Dohmen (Wijsgerige en Praktische Ethiek, UvH) en prof. dr. Maarten van Buuren (Moderne Letterkunde, UU) verzorgen dit najaar bij Studium Generale een nieuwe serie lezingen over filosofie, levenskunst en deugdethiek.