Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Universiteit voor Humanistiek steunt actie voor Normaal Academisch Peil

De Universiteit voor Humanistiek  roept medewerkers en studenten op om op dinsdag 6 april mee te doen aan de landelijke actiedag – de ‘alarmdag’ – voor een Normaal Academisch Peil. Bestuurders, medewerkers en studenten van  universiteiten luiden de noodklok en vragen het Kabinet structureel 1,1 miljard euro te investeren in het academisch onderwijs en onderzoek.


Nederlandse universiteiten behoren tot de wereldtop. Daar plukt de hele samenleving de vruchten van. Het maakt onze economie competitief en innovatief, en bevordert de kwaliteit van leven. Onze universiteiten leiden de mensen op die we nodig hebben voor de uitdagingen van deze tijd, zoals de gezondheidszorg en de klimaatcrisis.


Helaas staan onze universiteiten door structurele onderfinanciering onder druk. Al jaren neemt het aantal studenten toe, en de financiering per student af. Er is daardoor te weinig tijd en geld om onderzoek te doen of onderwijs te geven, laat staan allebei.


Studenten krijgen niet meer het onderwijs dat ze verdienen, en het water staat onze universitaire docenten en hoogleraren nu tot aan de lippen. Het is hoog tijd dat dit wordt opgelost. Tijd om te werken aan een Normaal Academisch Peil waar de studenten van vandaag goed worden opgeleid om de uitdagingen van morgen aan te pakken.


Daarom luiden studenten, bestuurders en medewerkers van universiteiten op dinsdag 6 april de noodklok. Ze roepen het nieuwe kabinet op structureel 1,1 miljard te investeren. Alleen met deze investering krijgen we het wetenschappelijk onderwijs in Nederland weer op Normaal Academisch Peil.

Betuig steun

Bekijk voor opties om steun te betuigen de toolkit op www.normaalacademischpeil.nl.

De Universiteit voor Humanistiek roept medewerkers en studenten op om op dinsdag 6 april mee te doen aan de landelijke actiedag – de ‘alarmdag’ – voor een Normaal Academisch Peil. Bestuurders, medewerkers en studenten van universiteiten luiden de noodklok en vragen het Kabinet structureel 1,1 miljard euro te investeren in het academisch onderwijs en onderzoek.