Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Opleidingen opnieuw geaccrediteerd op basis van lovend rapport


21 april 2020


De Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) heeft onze opleidingen, de bachelor Humanistiek, master Humanistiek en master Zorgethiek en beleid, positief beoordeeld op basis van een lovend visitatierapport. Ze spreekt van samenhangende en complete onderwijsprogramma's.


Het visitatierapport is lovend over de drie opleidingen. De visitatiecommissie waardeert tien van de elf standaarden met de scores ‘voldoende’ of ‘goed’. De standaard kwaliteitszorg kreeg zelfs de score ‘excellent’: "Het panel stelt dat de kwaliteitszorg op de UvH uitmuntend is en als voorbeeld kan dienen voor andere universiteiten. De universiteit betrekt op een zeer zorgvuldige wijze studenten, docenten en werkgevers bij de kwaliteitsborging van de opleidingen." 


Het bachelorprogramma Humanistiek noemt het panel "een degelijk, samenhangend en compleet programma. De opbouw vanuit duidelijk te onderscheiden leerlijnen biedt studenten een samenhangend overzicht en een adequate basis in disciplines waar de humanistiek uit put. Het biedt studenten voldoende mogelijkheid om de beoogde leerresultaten te behalen. De kwaliteit van de vakken is volgens het panel adequaat en passend bij het niveau van de opleiding "Ook wijst ze er op dat studenten uitermate positief zijn over de kwaliteit en betrokkenheid hun docenten. "De onderzoeksexpertise van de staf sluit goed aan bij de inhoud van de opleiding."


Over de master Humanistiek concludeert het panel "dat de academische en professionele oriëntatie van het programma sterk in balans zijn." De master Zorgethiek en Beleid slaagt er volgens het panel goed in "om op verdiepend niveau studenten academische vaardigheden bij te brengen in het programma. Zij leren in de opleiding zorgpraktijken kritisch en systematisch te beschouwen."


In het voorjaar van 2019 vond op de Universiteit voor Humanistiek de zesjaarlijkse onderwijsvisitatie plaats: er wordt dan gekeken of de opleidingen voldoen aan de standaarden van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Het adviesrapport van de visitatiecommissie werd in het najaar van 2019 opgeleverd. Dit resulteerde in een samenvattend positief adviesoordeel aan de NVAO. Vervolgens heeft de NVAO bekeken of ze dit advies overnemen, en dat is dus onlangs gebeurd. De universiteit kan de komende zes jaar opnieuw erkende bachelor- en masterdiploma’s uitgeven, en de status van de opleidingen staat geregistreerd in het zogenaamde CROHO-register.


PDF-bestandDownload visitatierapport


De Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) heeft onze opleidingen, de bachelor Humanistiek, master Humanistiek en master Zorgethiek en beleid, positief beoordeeld op basis van een lovend visitatierapport.