Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Meet up voor docenten: Burgerschap in het voortgezet onderwijs


10 april 2018


Het burgerschapsonderwijs staat hoog op de politieke agenda. ProDemos organiseert donderdag 26 april een MeetUp voor leraren en betrokkenen met onderzoekers Isolde de Groot (Universiteit voor Humanistiek), Jeroen Bron (Curriculum.nu), Hessel Nieuwelink (Hogeschool van Amsterdam) en Denis de Vries (Vreedzame School).


Bent u leraar en betrokken bij het burgerschapsonderwijs? Of lerarenopleider of schoolleider met een burgerschapsvisie? Doet u onderzoek naar burgerschap, democratieonderwijs of leerlingenparticipatie? Bent u beleidsmatig betrokken bij het burgerschapsonderwijs? En wilt u meepraten over de richting van het burgerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs? 


Meld u dan aan voor de MeetUp Burgerschap VO in Den Haag bij ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. Samen met de vier experts worden de ‘grote opdrachten’ voor democratieonderwijs en leerlingenparticipatie in het voortgezet onderwijs geformuleerd. Deze worden na de MeetUp onder de aandacht gebracht van beleidsmakers en het ontwikkelteam van Curriculum.nu.


Informatie en aanmelden op de site van Prodemos>

Het burgerschapsonderwijs staat hoog op de politieke agenda. Recente onderzoeken laten zien dat meer aandacht voor burgerschapsvorming noodzakelijk is. ProDemos organiseert donderdag 26 april een MeetUp voor leraren en betrokkenen met onderzoekers Isolde de Groot (Universiteit voor Humanistiek), Jeroen Bron (Curriculum.nu), Hessel Nieuwelink (Hogeschool van Amsterdam) en Denis de Vries (Vreedzame School).