Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Hoogleraar Geestelijke verzorging in humanistisch perspectief

Vacature 18-05


De Universiteit voor Humanistiek verzorgt drie geaccrediteerde opleidingen, waaronder ook de ambtsopleiding tot humanistisch geestelijke verzorger namens het Humanistisch Verbond. Hiervoor zoekt de UvH een 

Hoogleraar Geestelijke verzorging in Humanistisch perspectief

Taakomvang 1 fte (= 38 uur per week)

Profiel

Geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing en richten zich op de existentiële, spirituele, ethische en esthetische dimensies van het menselijk bestaan, op persoonlijk, organisatie- en maatschappelijk niveau (VGVZ, 2015). De Humanistische geestelijke verzorging betreft in de eerste plaats ambts – en beroepspraktijken in de traditionele werkvelden in de zorg, bij Justitie en bij Defensie. Daarnaast is er in toenemende mate sprake van (de ontwikkeling van) nieuwe HGV-praktijken van bijvoorbeeld vrijgevestigde geestelijk verzorgers of geestelijk verzorgers in educatieve contexten en de eerstelijns GV. 

De grote uitdaging voor de komende jaren ligt erin dat de HGV haar academische basis versterkt in een seculiere context, door het beroep verder te ontwikkelen samen met partnerorganisaties in het veld van gebonden en ongebonden geestelijke verzorging. 


De nieuw aan te stellen hoogleraar zal zich daarom gaan bezighouden met drie met elkaar verbonden taken: 

 • Het coördineren - en verrichten van empirisch wetenschappelijk onderzoek naar de betekenis van geestelijke verzorging in (post)seculier perspectief en in een plurale samenleving;
 • Het spelen van een belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke rol bij een hernieuwde bezinning (vanuit een veranderende samenleving) op de professionele beroepsidentiteit en nieuwe invullingen hiervan, ook in andere dan de klassieke velden;
 • Het analyseren van de betekenis van geestelijke verzorging in het algemeen en de toegevoegde waarde van humanistische perspectief als belangrijk onderzoeksterrein. Binnen de leerstoelgroep worden methodieken van de HGV doorontwikkeld die passend zijn binnen deze nieuwe functie-uitoefening. De ambitie is om zowel de bruikbaarheid van bestaande methoden en instrumenten te toetsen in nieuwe contexten, als om nieuwe methodieken te ontwikkelen voor klassieke contexten.

Vereisten

1. Voor het versterken van de toekomst van de HGV in zowel de klassieke als in nieuwe werkvelden is het belangrijk dat de beoogde leerstoelhouder: 


 • aantoonbare inhoudelijke affiniteit heeft met het humanisme als levensbeschouwing;
 • goed op de hoogte is van de actuele, relevante discussies in en over het Nederlandse werkveld van geestelijke verzorging, dan wel de bereidheid heeft zich hierin te verdiepen;
 • een ambassadeursfunctie voor de HGV kan en wil vervullen, en in staat is kennis te delen met de werkvelden.

2. Voor het versterken van het wetenschappelijk profiel van de HGV is het belangrijk dat de nieuwe leerstoelhouder voldoet aan de eisen die aan hoogleraren worden gesteld, te weten:

 • goed op de hoogte zijn van de internationale wetenschappelijke discussies in de geestelijke verzorging;
 • een inspirerend docent zijn;
 • aantoonbaar in staat zijn om middelen te verwerven uit de tweede en derde geldstroom;
 • aantoonbare ervaring hebben met promotieonderzoek;
 • aantoonbare ervaring hebben met werken in een multidisciplinaire omgeving;
 • plezier halen uit het motiveren en faciliteren van jonge onderzoekers;
 • in staat zijn om wetenschap naar praktijk te vertalen en vice versa.

3. Op een kleine universiteit als de UvH speelt de staf een belangrijke rol in het vormgeven van beleid. Daarom zoeken wij een hoogleraar met politieke sensitiviteit en de persoonlijke kwaliteiten die nodig zijn om op een verbindende manier een leerstoelgroep op te bouwen samen met:

 • de leden van de eigen leerstoel; 
 • het Management Team, waarin de leerstoelhouders en de directeur onderwijs, de directeur onderzoek en de directeur diensten zitting hebben; 
 • de diverse stakeholders in het werkveld.

PDF-bestandDownload structuurrapport


Wij bieden een tijdelijk contract voor de duur van 2 jaar. Bij gebleken geschiktheid is er uitzicht op een vast dienstverband. 


Deze functie is ingedeeld als Hoogleraar niveau 2 in het Nederlandse Universitaire Functie Ordening systeem (salarisschaal H2 CAO Nederlandse Universiteiten, min. € 5334,=  tot max. € 7766,= bruto per maand bij volledige werktijd van 38 uur). 


Indiensttreding bij voorkeur per 1 november 2018.

 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de rector Prof.dr. Gerty Lensvelt-Mulders, 030-2390188 of per mail: glm@uvh.nl (Afwezig in de week van 30 april).


Sollicitaties kunnen, samen met het curriculum vitae, uiterlijk 28 mei 2018 per e-mail worden gericht aan de afdeling Personeelszaken via pz@uvh.nl o.v.v. ‘sollicitatie 18-05’.


De UvH streeft naar diversiteit in de samenstelling van het personeel.

De Universiteit voor Humanistiek verzorgt drie geaccrediteerde opleidingen, waaronder ook de ambtsopleiding tot humanistisch geestelijke verzorger namens het Humanistisch Verbond. Hiervoor zoekt de UvH een hoogleraar Geestelijke verzorging in humanistisch perspectief.