Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Tijdschrift Sociale Vraagstukken presenteert jaarboek over verbouwing van onze verzorgingsstaat

19 april 2016


In 2015 begon een ingrijpende verbouwing van de verzorgingsstaat. Hoe krijgt die verbouwing vorm? Op 12 mei aanstaande presenteert het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken haar jaarboek Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt. Kroniek van een verandering, samen met SPUI25. Femmianne Bredewold, onderzoekster aan de Universiteit voor Humanistiek, is een van de samenstellers. Samen met Albert Jan Kruiter en Marcel Ham vertelt ze over de totstandkoming van het boek en hun bijdragen.


Aanmelden kan via de site van SPUI25.


In 2015 begon een ingrijpende verbouwing van de verzorgingsstaat. Gemeenten werden verantwoordelijk voor de nieuwe jeugdwet, de participatiewet en de Wmo. Met ingrijpende veranderingen voor jongeren in de jeugdzorg, ouderen met zorg, werknemers van sociale werkplaatsen, mensen met een uitkering of degenen die een traplift of huishoudelijke zorg nodig hadden. Gemeenten moesten het daarbij ook nog eens met 20 procent minder budget doen.


Hoe krijgt die verbouwing vorm? Door professionals en burgers te volgen en te bevragen. In Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt brengt een breed spectrum van wetenschappers en journalisten de nieuwe situatie scherp in beeld. Voor het eerst wordt daarmee een balans van de decentralisaties opgemaakt. Zijn zelfredzaamheid, uitgaan van eigen kracht, participatie haalbare doelstellingen?


Met bijdragen van Thomas Kampen (UvH), Evelien Tonkens (UvH), Jos van der Lans, Pieter Hilhorst, Pepijn van Houwelingen, Sjors van Beek, Dana Feringa, Rob Arnoldus, Cher Steinfeld, Jitske van der Sanden, Floor Peels, Josien Hofs, Monica Stouten-Hanekamp, Alke Haarsma, Lobke van Rijn, Piet-Hein Peeters, Sterre ten Houte de Lange, Jan van Dam en Sandra Klokman.

In 2015 begon een ingrijpende verbouwing van de verzorgingsstaat. Hoe krijgt die verbouwing vorm? Op 12 mei aanstaande presenteert het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken haar jaarboek 'Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt. Kroniek van een verandering', samen met SPUI25. Femmianne Bredewold, onderzoekster aan de Universiteit voor Humanistiek, was een van de eindredacteuren. Samen met Albert Jan Kruiter en Marcel Ham vertelt ze over de totstandkoming van het boek en hun bijdragen.