Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Tijdschrift voor Humanistiek is vernieuwd: Waardenwerk

Het Tijdscrhift voor Humanistiek is vernieuwd. Het heet Waardenwerk (http://waardenwerk.net/) en richt zich op de relatie tussen waarden en werk. Met in het eerste nummer een openingsartikel van publicist Bas Heijne. Hoofdredacteur Harry Kunneman geeft een toelichting.

 

Kunneman: "Met de titel Waardenwerk richten wij de schijnwerper op de relatie tussen waarden en werk, vanuit de overtuiging dat die relatie in onze tijd van groot belang is. Er is werk nodig om inhoud te geven aan onze eigen bestaansethiek; er is werk nodig om morele waarden op het niveau van alledaagse praktijken levend te houden; en tenslotte is waarden-werk bijzonder hard nodig op het niveau van organiseren en besturen. Dit werken aan waarden willen wij in dit tijdschrift op alle drie deze niveaus onderzoeken en bevorderen, met het oog op de grote uitdagingen van onze tijd.
 
Met het oog daarop stellen wij ons voor om de komende jaren drie soorten bijdragen te werven en te publiceren. De eerste categorie zal bestaan uit filosofische, maatschappijtheoretische en levensbeschouwelijke bijdragen over actuele maatschappelijke vragen en ontwikkelingen en daarmee verbonden ethische en morele vragen. Daarmee willen wij de inspirerende lijn voortzetten die in de afgelopen tien jaar in het Tijdschrift voor Humanistiek is uitgezet.

 

De tweede categorie bijdragen kan aangeduid worden als ‘berichten uit praktijken’. Het gaat hier om beschrijvingen van en reflecties op concrete vormen van waarden-werk in een breed scala van maatschappelijke praktijken en organisaties. Met het oog daarop willen wij het komende jaar de kring van betrokkenen bij het tijdschrift uitbreiden en de focus op humanistische organisaties die het Tijdschrift voor Humanistiek kenmerkte aanzienlijk verbreden. De derde categorie bijdragen ligt in het verlengde daarvan. Het gaat hier om artikelen over de praktische en methodische vraag hoe waardenwerk in de praktijk te bevorderen en te ondersteunen, via eigentijdse, horizontale en dialogische vormen van onderzoek, begeleiding en organisatieontwikkeling."

Bron: http://waardenwerk.net

Het Tijdscrhift voor Humanistiek is vernieuwd. Het heet Waardenwerk en richt zich op de relatie tussen waarden en werk Met in het eerste nummer een openingsartikel van publicist Bas Heijne. Lees http://waardenwerk.net/