Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

'Psychiatrie heeft meer aandacht voor seks dan religie'

“Er wordt in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) minder over levensbeschouwing gesproken dan over bijvoorbeeld het seksuele functioneren.” Dat zegt psychiater Arjan Braam in Mednet magazine. Braam is sinds een half jaar bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek, een leerstoel die is ingesteld door het Kenniscentrum Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid. 

 

Zijn leeropdracht is Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid met bijzondere aandacht voor de psychiatrie. Verder is hij als psychiater verbonden aan de crisisdienst Utrecht en opleider psychiatrie bij Altrecht GGZ in Utrecht. Naast zijn klinische werk is hij al 20 jaar betrokken bij empirisch onderzoek naar verbanden tussen religie en psychiatrie bij ouderen in de Longitudinal Aging Study Amsterdam van de Vrije Universiteit.

 

“Aandacht voor levensbeschouwing is waardevol in de geestelijke gezondheidszorg”, stelt hij. “Hulpverleners in de psychiatrie praten doorgaans weinig met hun patiënten over levensbeschouwing, terwijl het wel van belang kan zijn voor een goede behandeling. Het komt weinig aan de orde omdat de inhoud van levensbeschouwing, religie in het bijzonder, per traditie verschilt en doorgaans heel persoonlijk ligt. Geen enkele hulpverlener kan volledig thuis zijn in de veelheid aan finesses in tal van levensbeschouwingen.”

 

Bron (hier kunt u ook het volledige artikel lezen): www.mednet.nl

“Er wordt in de GGZ minder over levensbeschouwing gesproken dan over bijvoorbeeld het seksuele functioneren.” Dat zegt psychiater Arjan Braam in Mednet magazine.Braam is sinds een half jaar bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek, een leerstel die is ingesteld door het Kenniscentrum Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid.