Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Nieuwe papers over pluralisme en diversiteit

Het Kosmopolis Instituut heeft twee nieuwe papers uit de Pluralism Working Paper serie op de site gepubliceerd. Een studie naar jongeren en de Islam, en een reflectie op omgang met diversiteit op campussen in Oeganda.

 

De eerste publicatie is 'Contesting Morality. Youth Piety and Pluralism in Indonesia', een studie naar jongeren en Islam. In Indonesië is een trend waarneembaar van religieus conservatisme onder jongeren. In onderzoek wordt vaak gekeken naar de religieuze ontwikkeling van studenten op universiteiten, maar Mohammad Iqbal Ahnaf betoogt dat juist ook gekeken moet worden naar jongeren in andere onderwijsniveaus. Hij richt zich in dit paper dan ook op de invloed van radicale Islamitische organisaties op de middelbare scholieren van Yogyakarta. Een interessante studie voor een ieder die wil leren over radicalisering, jongeren en Indonesië.
 
'Managing Diversity in African Universities' is een reflectie van Vusia Santa Izama K op de omgang met diversiteitsvraagstukken op Oegandese campussen. In samenwerking met onderzoekers van Cross Cultural Foundation of Uganda (CCFU) en Kosmopolis Instituut onderzocht zij op vier verschillende universiteiten hoe er tegen diversiteit en pluralisme wordt aangekeken, welke beleid er wordt gevoerd en hoe dat in de praktijk uitwerkt. Het paper besluit met enkele aanbevelingen. Een aanrader voor een ieder die zich met educatie en diversiteit bezig houdt.
 
Een uitgebreide inleiding van Caroline Suransky en de link naar de publicaties zijn hier te vinden: http://www.uvh.nl/kosmopolisinstitute/two-new-pluralism-working-papers-2013

Het Kosmopolis Instituut heeft twee nieuwe papers uit de Pluralism Working Paper serie op de site gepubliceerd. Een studie naar jongeren en de Islam, en een reflectie op omgang met diversiteit op campussen in Oeganda.