Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Zomerlezing 'Wat ons bindt, verblindt ons'

Door: Gerty Lensvelt-Mulders

Morele waarden geven richting aan ons bestaan. In deze lezing wordt u meegenomen in de wereld van morele vorming. In het westen leunen we sterk op twee morele waarden: die van rechtvaardigheid en die van zorg. Wij staan voor rechtvaardigheid, als in 'eerlijk delen'. Wij staan voor zorg, als in 'je zult de ander geen leed berokkenen'.

In het model dat gepresen­teerd wordt zijn nog drie andere belangrijke waarden verdisconteerd: loyaliteit, autoriteit en heiligheid. Daarmee wordt het model veel rijker en geeft het nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen voor mensen, om in meer­stemmige samenlevingen harmonieus naast elkaar te kunnen leven.

Waarden verbinden ons met elkaar, mensen hebben het nodig zich onderdeel van een groep te voelen, deel uit te maken van iets dat groter is dan henzelf. Gedeelde waarden zijn daarbij richtinggevend. Maar waarden kunnen ons ook verblinden. Zij versterken het wij/zij denken en maken dat mensen zich moreel hoogstaander gaan voelen dan anderen. In deze lezing verkennen we mogelijkheden om hiermee om te gaan in de pluriforme samenleving waarin wij leven.

prijs: € 22,00
code: 2C5205

Contactpersoon Rieke Leenders (HOVO Utrecht)
Locatie De Boothzaal, Universiteitsbibliotheek Utrecht, Heidelberglaan 3, De Uithof
Website http://www.hovoutrecht.nl
Datum 1-7-2015
Openingstijden 14.00 - 15.45 uur