Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Tweedaags symposium over Eros en de Liefde

De begrippen Eros en de Liefde staan centraal in een multidisciplinair symposium op 23 en 24 april 2015, dat de Universiteit Utrecht organiseert met een collectief van hoogleraren van verschillende universiteiten, waaronder de Universiteit voor Humanistiek. Kunstenaars en schrijvers komen aan het woord, naast theologen, filosofen, psychologen, neerlandici en literatuurwetenschappers.

Volgens de filosoof Plato is ‘eros’ de manier waarop al wat sterfelijk is, zich weet te redden. Het erotisch verlangen is zo beschouwd nauw verbonden met onze wil om te leven. Het maakt bovendien de kern uit van wat we liefde noemen – in de talrijke vormen waarin deze zich manifesteert: seksueel, vriendschappelijk, sociaal, religieus, filosofisch.

Het symposium bestaat uit twee studiedagen. Ook maakt het afscheidscollege van prof. dr. Johan Goud (hoogleraar Religie en zingeving in literatuur en kunst van de Universiteit Utrecht) deel uit van het symposium.

Met medewerking van tal van wetenschappers en kunstenaars, waaronder Hans Achterhuis, Marjoleine de Vos en Arnon Grunberg. Vanuit de Universiteit voor Humanistiek spreken Hans Alma, hoogleraar cultuurpsychologie, en Laurens ten Kate, universitair hoofddocent religiewetenschappen.

Informatie

PDF-bestandDownload programma en praktische informatie over aanmelden.

Kosten
Deelnamekosten inclusief koffie, lunches en borrel: € 15,00 (studenten € 10,00); bij inschrijving voor één dag: € 7,50 (studenten € 5,00).Contactpersoon Nadine van Maanen, student-assistent Universiteit Utrecht
Locatie Donderdag 23 april: Universiteitsbibliotheek, Boothzaal, Heidelberglaan 3, Utrecht (Uithof) Vrijdag 24 april: Aula van het Academiegebouw, Domplein, Utrecht (Centrum).
Website http://nieuws.hum.uu.nl/events/symposium-eros-en-liefde/
Periode van 23-4-2015 t/m 24-4-2015
Openingstijden 10.00 - 17.00 uur