Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Symposium Stichting Psychiatrie en Filosofie

Dit symposium heeft als titel 'Praktijk, Inertie en Anorexia', en staat in het teken van de uitreiking van de zogenaamde Van Helsdingen prijs, die jaarlijks wordt toegekend aan de beste inzending - boek, artikel(en) of manuscript - op het grensgebied van psychiatrie en filosofie.

Dit jaar zijn er drie prijswinnaars:
De hoofdprijs (10.000 euro) gaat naar Alan Ralston voor zijn bijna-voltooide proefschrift 'The Philosophy of Psychiatric Practice'. Een bijzondere onderscheiding (2.500 euro) is voor Paul Moyaert met zijn boek, 'Opboksen tegen het inerte. De doodsdrift bij Freud'. Een aanmoedigingsprijs (2.500) gaat naar Sanne van Driel met haar masterscriptie, 'De strijd van het kleine meisje. Een filosofie van anorexia.'

Toelichting over de Stichting
Theorie en praktijk van de psychiatrie zijn de laatste decennia  sterk van karakter veranderd, door factoren als de opkomst van de neurobiologie, de impact van de psychofarmacologische industrie, maar ook de voortschrijdende emancipatie en bewustwording van de psychiatrisch patiënt. De Stichting psychiatrie en filosofie wil een kritische uitwisseling van gedachten over deze veranderingen en hun maatschappelijke en filosofische betekenis bevorderen. Ze doet dat door het uitreiken van de Van Helsdingenprijs voor het intellectueel meest stimulerende werk over het aandachtsgebied. Daarnaast organiseert de Stichting lezingen en symposia naar aanleiding van actuele vraagstukken op het raakvlak van psychiatrie en filosofie.

Programma
12.30 - 13.00 Ontvangst met koffie
13.00 - 13.30 Jury
13.30 - 14.15 Presentatie Sanne van Driel over de filosofie van anorexia: Ethica van de gebarsten spiegel.
Pauze
14.40 - 14.45 Jury
14.45 - 15.30 Presentatie Paul Moyaert over de inertie, de doodsdrift bij Freud.
Pauze
15.55 - 16.00 Jury
16.00 - 16.45 Presentatie Alan Ralston over de filosofie van de psychiatrische praktijk.
16.45 - 17.00 Afsluiting
17.00 Borrel

Aanmelding via website http://www.psychiatrieenfilosofie.nl/pia-dag Toegangsprijs: 30 euro,
Studenten onder de 30 jaar: 15 euro.Contactpersoon Wouter Kusters
Locatie Universiteit voor Humanistiek, zaal 1.40
Website http://www.psychiatrieenfilosofie.nl/pia-dag
Datum 12-6-2015
Openingstijden 12.30-17.00 uur