Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Symposium 'Rituelen en angst in de geestelijke verzorging'


Geestelijk verzorgers worden in hun werk op verschillende manieren geconfronteerd met angst. Hoe gaan zij hiermee om en op welke manier kunnen rituelen hieraan bijdragen? Op initiatief van het Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging en het Instituut voor Rituele en Liturgische Studies, is er op 18 januari 2024 in Amsterdam een symposium over dit onderwerp. Geestelijk verzorgers uit verschillende werkvelden, onderzoekers, psychologen en andere belangstellenden ontmoeten elkaar rondom het thema ‘rituelen en angst’.


Dit symposium wordt georganiseerd door Institute for Ritual and Liturgical Studies (IRILIS) waar ook de UvH bij bterokken is, en UCGV. 


In verschillende domeinen van de geestelijke verzorging kampen mensen met angst: mensen worden bijvoorbeeld geconfronteerd met de angst voor de dood, de angst voor wat op overzeese gebieden te wachten staat, of de angst voor jarenlange eenzame opsluiting: Naast deze veelal individuele angst, is er ook collectieve angst, zoals bijvoorbeeld getriggerd door de klimaatcrisis.

Hoe gaat een geestelijk verzorger om met de angst van een ander? Hoe verhoudt de angst van een ander zich tot de eigen angsten van een geestelijk verzorger, en kun en wil je weigeren om de angst van de ander te laten resoneren aan je eigen angst? En hoewel gemakkelijk onderbelicht, heeft angst ook een positieve functie. Angst kan waarschuwen voor gevaar of voor het negeren van je eigen grenzen. Hoe kunnen we angst positief waarderen?

Rituelen kunnen ruimte bieden aan emoties, maar kunnen deze ook op andere wijze kanaliseren. Tijdens dit middagsymposium bieden we verschillende perspectieven op 'rituelen en angst' binnen de verschillende werkvelden van geestelijk verzorgers. Deelnemers worden ook geactiveerd om zelf met de thematiek aan de slag te gaan.

Programma

13.15 Welkom en Introductie
13.25 Lezing 1: Sylvie de Kubber (UvH): Rituelen bij ecologische rouw
13.45 Workshopronde: keuze uit 3 workshops
14.45 Korte pauze
15.00 Lezing 2: Marie-José Gijsberts: Angst en rituelen in ouderengeneeskunde
15.20 Discussie
15.45 Ritueel n.a.v. casus
16.30 Wrap up en borrel
17.30 Einde


Meer informatie vind je op de website van IRILIS.


Informatie en aanmeldenContactpersoon Joanna Wojtkowiak
Locatie Vrije Universiteit Amsterdam
Website https://www.pthu.nl/irilis/nl/nieuws-agenda/agenda/2024/01/symposium-rituelen-en-angst-in-de-geestelijke-verzorging/
E-mail j.wojtkowiak@uvh.nl
Datum 18-1-2024
Openingstijden 13:15 - 17:30 uur