Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Symposium over de waarde van vrijwilligers bij het levenseinde

Wat is de toegevoegde waarde van vrijwilligers in de palliatieve zorg? In welke termen zijn de opbrengsten van hun bijdrage het beste te begrijpen? De palliatieve zorg ontwikkelt zich snel, en transparantie over resultaten is nodig om mee te tellen als partij in dit complexe veld. Tegelijkertijd is duidelijk dat vrijwilligers geen professionals zijn, en dit ook niet moeten worden. Er zijn dus nieuwe begrippen nodig om te verwoorden wat zij kunnen betekenen.

Op deze middag reflecteren we vanuit verschillende invalshoeken op passende begrippen om de opbrengsten van vrijwilligers in de palliatieve, terminale zorg uit te drukken. De uitdaging daarbij is om het relationele karakter van die bijdrage te erkennen én recht te doen aan de levensfase van cliënten. Zou een nieuwe invulling van het begrip waardigheid – cruciaal voor patiënten – misschien mogelijkheden bieden om de waarde van vrijwilligers rondom het levenseinde opnieuw te doordenken? We benaderen dit vraagstuk vanuit narratief, kunstzinnig, sociaal-wetenschappelijk, gezondheids-economisch, zorgethisch en filosofisch perspectief.


Oratie prof. dr. Anne Goossensen

De middag wordt afgesloten met de oratie van prof. dr. Anne Goossensen, waarmee zij haar ambt als bijzonder hoogleraar Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg aan de Universiteit voor Humanistiek zal aanvaarden.


Aanmelden

Vrijwilligers, coördinatoren en bestuurders van organisaties die lid zijn van VPTZ Nederland kunnen zich via hun coördinator aanmelden met het online aanmeldsysteem van de vereniging. Bent u geen lid van VPTZ Nederland en heeft u belangstelling om het symposium of de oratie bij te wonen, dan kunt u contact opnemen met de organisatie:info@vptz.nl.


Gezien het beperkte aantal plaatsen in de Pieterskerk hanteren we het principe vol=vol.Contactpersoon VPTZ
Locatie Pieterskerk, Pieterskerkhof 5, 3512 JR Utrecht
Website http://www.vptz.nl/actueel/agenda/waardig-weerloos-worden-reflecties-op-waarde-vrijwilligers-levenseinde/
Datum 16-6-2016
Openingstijden 12.00 - 18.30 uur