Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Symposium Netwerkondersteuning in buurt en wijk

Op dinsdag 9 mei presenteren we de eerste resultaten van het onderzoek ‘Netwerkondersteuning in buurt en wijk'. Beleidsmakers, sociale professionals en andere betrokkenen zijn van harte uitgenodigd. 

>Aanmelden via Hogeschool Viaa

De Werkplaats Sociaal Domein organiseert tevens een informatie- en inspiratiemarkt. Hier delen verschillende initiatieven en projecten uit de regio hun kennis en ervaring op het gebied van netwerkondersteuning in de buurt. Wilt u zelf een project of initiatief presenteren? Neem dan contact op met Monica Stouten- Hanekamp.


Over het project

De netwerken van mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische achtergrond beperken zich vaak tot familieleden en sociale professionals, terwijl zij juist vaker hulp en steun nodig hebben en die, met de invoering van de Wmo en de komende bezuinigingen in de zorg, niet langer vanzelfsprekend afkomstig zal zijn van sociale professionals. Mensen met een beperking moeten de komende jaren vaker een beroep doen op hun eigen kracht en hun sociale netwerk. Op buurt- en wijkniveau worden dan ook veel plekken en activiteiten georganiseerd die gericht zijn om het betrekken van mensen met een beperking met de buurt.


Werkplaats Sociaal Domein (Hogeschool Viaa) doet samen met de Universiteit voor Humanistiek, Frion, RIBW GO en de gemeenten Zwolle, Kampen, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Raalte en Staphorst meerjarig onderzoek naar zogenaamde ‘buurtinitiatieven’ die gericht zijn op de integratie van mensen met een verstandelijke of psychische beperking en het vergroten van hun sociale netwerk.

De vraag die centraal staat is: Wat hebben mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking nodig om een informeel sociaalnetwerk in hun buurt of wijk op te bouwen, uit te breiden en te behouden zodat ze naar vermogen kunnen deelnemen aan de samenleving? Ten behoeve van de participatie van mensen met beperking in hun woonomgeving, de (veranderende) rol van sociale professionals en ter ontwikkeling van Wmo- en participatiebeleid.

Programma

12.30 - 13.00 uur Aanvang en inloop met koffie
13.00 - 13.15 uur Welkom
13-15 - 14.00 uur Sociale inclusie: een weerbarstig ideaal.
Inleidende lezing over sociale inclusie door Prof. Dr. Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector (UvH)
14.00 - 14.45 uur Wederkerigheid, gezamenlijkheid en begrenzing; de ingrediënten voor duurzaam contact op buurtniveau: de eerste resultaten van het onderzoek Netwerkondersteuning in buurt en wijk
14.45 - 15.15 uur Presentatie van de onderzoeksrapportage
Bezoekers ontvangen rapportage na afloop
15.15 - 17.00 uur Informatie- en inspiratiemarktContactpersoon Monica Stouten Hanekamp
Locatie Hogeschool Viaa, Grasdorpstraat 2 Zwolle
Website http://www.projectnetwerkondersteuning.nl/nieuws/symposium-netwerkondersteuning-in-buurt-en-wijk-9-mei/
Datum 9-5-2017
Openingstijden 12.30 - 17.00 uur