Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Symposium Figura Divina: Spiritualiteit van de tuin

Vanouds is de tuin een belangrijk religieus symbool: het paradijs, de Tuin van Eden, de Tuinen der Oprechten, zen-tuinen, tuinen rondom hindoetempels maken alle deel uit van spirituele tradities waarin de tuin beeld vormt voor de ziel. Wat is de hedendaagse betekenis van tuin en tuinieren? Hoe hangt deze samen met natuurbeleving? Gaan ecologie en spiritualiteit een band aan met elkaar? Hoe functioneert de tuin in religieuze kunst? Deze vragen komen aan de orde in lezingen en tuinbezoek.

Over Figura Divina
Figura Divina is een collectief van onderzoekers van verschillende universiteiten in Nederland. Zij vragen aandacht voor de wisselwerking tussen religie en kunst. Dat doen zij door het organiseren van symposia en het uitgeven van boeken waarin thema's rondom religie en kunst aan de orde komen.

Programma
10.00u Opening door dagvoorzitter dr. Frank Bosman (Tilburg School of Catholic Theology) - Inleiding op het thema
10.15u Wouter Prins, Curator van het Museum voor Religieuze Kunst in Uden: De tuin in religieuze kunst
11.00u Muzikaal intermezzo
11.15u De tuin als beleving: bezoek aan tuin Pieterskerk en kunstwerken Nieuwe Gracht 65
12.30u Lunchpauze
13.30u Dr.ir. Saskia de Wit, ontwerp en advies tuin en landschap: De tuin als natuurembleem - Visies op de natuur verbeeld door de eeuwen heen
14.15u Prof.dr. Johan Goud, emeritus hoogleraar Religiewetenschap, UU: Het paradijsverlangen bij Rutger Kopland
14.45 Poëzie en muzikaal intermezzo
15.00u Pauze
15.30u Br. Malachias Huijink o.c.s.o., abt van de Cisterciënserabdij ‘Lilbosch’ te Echt:  De monnik als amator loci, de abdij als hortus conclusus
16.15u Renske van Lierop, MA en prof.dr. Hans Alma, Universiteit voor Humanistiek: Een levensbeschouwelijke visie op ecologie
16.45u Discussie
17.30u Afsluiting


Kosten
niet-studenten 20 euro inclusief koffie, thee, lunch; studenten 7,50 euro inclusief koffie, thee, lunch


Locatie
Ariënsinstituut
Keistraat 9
3512 HV Utrecht


Aanmelding
https://tiu.nu/FiguraDivina


Op de foto:
Jan Breughel en Peter Paul Rubens, Adam en Eva in het paradijs, circa 1610-1615Contactpersoon prof.dr. Hans Alma
Locatie Tilburg University
Datum 14-4-2016
Openingstijden 10.00 - 17.30 uur