Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Symposium: 'De palliatieve participatiesamenleving: gaat dat werken?'

Palliatieve zorg heeft een traditie waarin informele zorg een belangrijke rol speelt. Meer informele zorg is ook één van de aspecten van de participatiesamenleving, die zich vanaf begin 2015 duidelijk begint af te tekenen. Dit roept tal van vragen op, waarover we met u van gedachten willen wisselen. Met medewerking van Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek, en Anne Goossensen, hoogleraar Zorgethische aspecten van informele zorg.

Hoe verhoudt dit streven zich tot de palliatieve zorg? Wat betekent (nog) meer informele zorg aan het levenseinde? Hoe kun je als patiënt in je kracht blijven als je zorg- en ondersteuningstaken verdeeld moeten worden over buren, vrijwilligers en (een scala aan) formele zorgverleners? Wat zou je als (in)formele zorgverleners rondom die patiënt moeten afspreken om de zorg zo goed mogelijk en zo min mogelijk belastend voor de patiënt te laten verlopen? Welke kwaliteiten vraagt het van mantelzorgers om zo’n wezenlijk aandeel te hebben in de zorg, zonder dat hun dierbare, alleen maar als patiënt wordt gezien en als mens op een zijspoor belandt? En welke kwaliteiten worden er van professionele hulpverleners gevraagd in deze ‘palliatieve participatiesamenleving’?

Over deze en andere vragen willen we met de deelnemers aan het symposium in gesprek komen. Uw eigen inbreng is dus zeer gewenst om dit symposium tot een succes te maken. Wij willen door gesprek en uitwisseling een bijdrage leveren aan het zo goed mogelijk laten verlopen van (soms moeilijke) situaties waarin formele en informele zorg schouder aan schouder samen (moeten) werken om het voor de patiënt zo comfortabel mogelijk te maken.

Kijk hier voor het programma:
http://www.agora.nl/Portals/31/agenda/2015/2015-juni-18-Programma-palliatieve-participatiesamenleving.pdf

U kunt zich hier direct inschrijven.


Contactpersoon Agora
Locatie Postillion Hotel in Bunnik
Website http://www.agora.nl/Portals/31/agenda/2015/2015-juni-18-Programma-palliatieve-participatiesamenleving.pdf
Datum 18-6-2015
Openingstijden 15.30 - 20.15 uur