Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Symposium '1915: Feminisme in oorlogstijd'

In het heetst van de strijd voor het vrouwenkiesrecht was de wereldoorlog uitgebroken. In reactie daarop hadden Nederlandse feministen en andere vrouwen die het staatsburgerschap ambieerden, zich gemobiliseerd tegen oorlog en militarisme. Bekend is het internationale congres in Den Haag van vrouwen uit de vrouwenkiesrechtbeweging in het voorjaar van 1915.

Minder bekend is dat socialistische vrouwen hen met een manifestatie in Amsterdam bijna een maand vóór waren. En geheel onbelicht is het initiatief van de toen 67-jarige feministe Wilhelmina Drucker. Zij was als altijd wars van het toeschrijven van een speciale maatschappelijke bestemming (zoals huisvrouw- en moederschap) en specifieke eigenschappen (zoals vreedzaamheid) aan vrouwen, maar wel een fel tegenstandster van oorlog. Met dit symposium wil de WDF, in de geest van Wilhelmina Drucker, een kritische bijdrage leveren aan de waterval van herdenkingsactiviteiten waarin de rol van vrouwen nauwelijks aan de orde komt en als al, dan alleen clichématig en selectief.

PROGRAMMA
14.30-14.45 uur:
Inloop

14.45-15.00 uur:
Welkom door Marjan Schwegman, directeur van het NIOD
en Myriam Everard, voorzitter van de WDF

15.00-15.30 uur:
Lezing door Myriam Everard: Conflicten over oorlog en vrede. het Internationaal Congres voor Vrouwen in Den Haag

15.30-16.00 uur:
Lezing door Ulla Jansz: Geen oorlog, wel strijd. Socialistische vrouwen eisen vrede

16.00-16.30 uur:
Lezing door Marianne Braun: Het antimilitarisme van Wilhelmina Drucker. Burgerlijke ongehoorzaamheid, democratische politiek en het moederschap als schijnvertoning

16.30-16.45 uur:
Lancering WDF-website door Pieter Kiewiet de Jonge

16.45-17.45 uur:
Borrel, ten afscheid van de eerste Wilhelmina Drucker hoogleraar, die per 1 mei 2015 hoogleraar Moderne politieke geschiedenis van Nederland aan de Universiteit van Amsterdam is geworden.

AANMELDEN
Via: info@eerstewereldoorlog.nu (o.v.v. “Symposium WDF”)


Contactpersoon Ulla Jansz
Locatie NIOD, Herengracht 380, Amsterdam
Datum 15-12-2015
Openingstijden 14.30- 17.45 uur