Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Strategische Gespreksvoering

Train jezelf tot aantrekkelijke(r) samenwerkingspartner

De taal van humanistisch geestelijk verzorgers (HGB) en die van het management kunnen nogal verschillen. Toch moet je als geestelijk verzorger ook dat gesprek goed kunnen voeren. Op 5 en 26 november kun je daarom de tweedaagse training Strategische gespreksvoering volgen op de Universiteit voor Humanistiek.

“Bij die nieuwe manager krijg ik geen voet aan de grond voor mijn ideeën over moreel beraad. Hij staat er gewoon niet voor open.
of
“Met een extramurale organisatie gaan praten over samenwerking.... Daar zie ik tegenop. Die mensen hebben vaak geen idee wat humanistisch geestelijke begeleiding inhoudt.

Herkenbaar? Het Humanistisch Verbond wil humanistisch geestelijk begeleiders ondersteunen zich als professional stevig neer te zetten binnen hun organisatie, bij potentiële samenwerkingspartners of opdrachtgevers. Inhoudelijke gespreksvaardigheden zijn in overvloed aanwezig bij HGB'ers, maar wat heb je aan vaardigheden nodig om doelgerichte gesprekken te voeren met je collega’s, manager, bestuurders, directeur, opdrachtgevers, samenwerkingspartners en anderen betrokkenen in het werk? Hoe kun je ervoor zorgen dat een ander ook met jou in gesprek wil? Hoe kun je invloed uitoefenen en een gesprek tevreden afsluiten?

In deze tweedaagse training oefenen we praktische vaardigheden om doelgericht en constructief in gesprek te gaan en ons neer te zetten als een inspirerende en aantrekkelijke samenwerkingspartner. Onder begeleiding van een ervaren coach/docent en een trainer-acteur, gaan deelnemers aan de hand van casuïstiek, toegespitst op HGB, en theoretische toelichting aan de slag met het oefenen in motiverende gespreksvoering. In de periode tussen de twee trainingsdagen ga je in je werkpraktijk oefenen met datgene wat voor jou het belangrijkste is om te leren. Je kunt vooraf je eigen casuïstiek aanleveren.

De training wordt gegeven door Jantine Maaskant is docent Gespreks- en coachingsvaardigheden aan de Universiteit voor Humanistiek. Ze werkt daarnaast al jaren als zelfstandig coach/trainer.
De tweede trainingsactrice is Wendy Zwiers. Zij geeft trainingen over mondelinge communicatie, leidinggeven en omgaan met agressie en is vaste actrice bij het Toetstheater

Stuur ons casuïstiek over lastige gesprekken met (potentiële) samenwerkingspartners, opdrachtgevers, financiers binnen en buiten je organisatie. We gebruiken die casuïstiek als realistisch oefenmateriaal. Heb jij zelf zo'n situatie meegemaakt? Mail die dan naar diensten@humanistischverbond.nl 

Contactpersoon Marijke Leegwater
Locatie Universiteit voor Humanistiek
Website http://www.humanistischverbond.nl/
Periode van 5-11-2014 t/m 26-11-2014
Openingstijden 10.00 - 16.00 uur
Toegankelijkheid mensen met een beperking Ja
Toegangsprijzen € 125,- Je kunt je aanmelden met een e-mail aan diensten@humanistischverbond.nl met als onderwerp: Strategische gespreksvoering in combinatie met het overmaken van de kosten op IBAN NL53 INGB 069.55.97.124 van het Humanistisch Verbond o.v.v. strategische gespreksvoering.
De training is geaccrediteerd voor 5 punten.