Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Start Reflectiekamer voor bestuurders 31 mei 2024 (UvH Academie)


Op 31 mei start de Reflectiekamer voor bestuurders van de UvH Academie. Bestuurders worden geconfronteerd met ongekende vraagstukken en grote onzekerheid. De Reflectiekamer biedt bestuurders een vrije ruimte waar zij als reflective practitioners samen met academici reflecteren op actuele, bestuurlijke vraagstukken. In een besloten en veilige omgeving, nodigen we u uit de eigen werkelijkheid verder te verkennen en deze te confronteren met die van andere bestuurders, met actuele inzichten en kennis, zodat met veel aandacht voor het intermenselijke aspect nieuwe inzichten en mogelijkheden ontstaan. 


Inschrijving voor deze editie is inmiddels gesloten.


Informatie over de leergang

Contactpersoon Mieke Vink
Locatie Utrecht
E-mail academie@uvh.nl
Datum 31-5-2024
Openingstijden 7 vrijdagen van 9.30 - 17.00 uur