Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Start Reflectiekamer voor bestuurders


Bestuurders worden geconfronteerd met ongekende vraagstukken en grote onzekerheid. De Reflectiekamer van de UvH Academie biedt bestuurders een vrije ruimte waar zij als reflective practitioners samen met academici reflecteren op actuele, bestuurlijke vraagstukken. In een besloten en veilige omgeving, nodigen we u uit de eigen werkelijkheid verder te verkennen en deze te confronteren met die van andere bestuurders, met actuele inzichten en kennis, zodat met veel aandacht voor het intermenselijke aspect nieuwe inzichten en mogelijkheden ontstaan.


Informatie en aanmelden

Contactpersoon Mieke Vink
Locatie Ntb
E-mail academie@uvh.nl
Datum 31-1-2025
Openingstijden 7 vrijdagen van 9.30 - 17.00 uur