Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Start module 3 Celebrantenopleiding: Rituelen bij verlies

Inhoud celebranten opleiding
In de opleiding leert u om persoonlijke ceremonies te creëren die aansluiten bij de persoonlijke overtuigingen, levensbeschouwing, levensfilosofie en persoonlijkheid van klanten. Ook het proces van begeleiden is erg waardevol. Naast het vormgeven van de viering zelf, leert u hoe u dit proces in co-creatie met de klant op een passende wijze vorm kunt geven.
Na afronding van de opleiding bent u in staat om vieringen van uiteenlopende overgangsmomenten op zo’n wijze te begeleiden dat deze aansluit bij de persoonlijke bronnen van klanten.

Module Rituelen bij verlies
Elk mens krijgt met verlies te maken. Rituelen kunnen helpen om het verlies een plek te geven. In deze module staan existentiële en sociale overgangen bij afscheid, verlies en rouw centraal. Er wordt ingegaan op de psychologie en sociologie van rouw. Rouw wordt hierbij niet opgevat als iets wat zich in het hoofd van een persoon afspeelt, maar als sociale emotie die ingebed is in sociale en culturele structuren. Er wordt daarom aandacht besteed aan collectieve rituelen, zoals herdenkingen, en de rol ervan in onze geglobaliseerde samenleving. Hoe kan een celebrant collectieve transitieprocessen begeleiden?


Daarnaast worden in deze module de nodige gespreks-, presentatie- en reflectievaardigheden getraind. Hierbij zijn de balans tussen het 'zichtbaar en onzichtbaar' zijn en het empathisch vermogen voor verschillende levensvisies van groot belang. Tijdens de bijeenkomsten wordt hier expliciet aandacht aan besteed. Deelnemers leren wat er nodig is om klanten zorgvuldig te interviewen en hoe zij dit verhaal van klanten kunnen verbeelden tot een ritueel. 


Klik hier voor meer informatie en informatie van de andere modules.Contactpersoon Mieke Wagenaar
Locatie Universiteit van Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD, Utrecht
Website http://www.uvh.nl/zingevingenprofessie/celebranten
Datum 6-9-2017
Periodieke uitzonderingsdagen woensdag
Openingstijden 13.00-17.30 uur
Toegankelijkheid mensen met een beperking Neemt u even contact op met de receptie: 030 2390100
Toegangsprijzen Prijs Celebranten Opleiding €3995,-
De prijs per module bedraagt €1250,-