Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Start module 1 Celebrantenopleiding: Fundamenten voor de celebrant

Inhoud celebranten opleiding
In de opleiding leert u om persoonlijke ceremonies te creëren die aansluiten bij de persoonlijke overtuigingen, levensbeschouwing, levensfilosofie en persoonlijkheid van klanten. Ook het proces van begeleiden is erg waardevol. Naast het vormgeven van de viering zelf, leert u hoe u dit proces in co-creatie met de klant op een passende wijze vorm kunt geven.
Na afronding van de opleiding bent u in staat om vieringen van uiteenlopende overgangsmomenten op zo’n wijze te begeleiden dat deze aansluit bij de persoonlijke bronnen van klanten.

Module Fundamenten voor de celebrant
De basismodule ‘Fundamenten voor de celebrant’ geeft een eerste inleiding in de betekenis, functie en praktijken van rituelen in onze samenleving. Rituelen zijn belichaamde zinervaringen die ruimte creëren voor emoties, transities, gemeenschappelijkheid en zingeving. In deze module wordt het theoretische fundament voor de opleiding gelegd. Studenten krijgen kennis over de psychologische, sociale en culturele betekenissen van rituelen. Hierbij wordt steeds ook de link met de praktijk gelegd.

Er wordt aandacht besteed aan overgangsmomenten tijdens de individuele levensloop (van geboorte tot dood). Tevens wordt er gekeken naar collectieve perspectieven. Vragen die in de module aan bod komen zijn: Welke existentiële vragen en thema’s komen in rituelen aan bod? Wat is een ritueel en uit welke elementen bestaan rituelen? Welke groepen en organisaties hebben behoefte aan rituelen? Op welke manier kunnen rituelen recht doen aan verschillende levensbeschouwingen, bijvoorbeeld tijdens collectieve herdenkingen?


Klik hier voor meer informatie en voor informatie over de modules.Contactpersoon Mieke Wagenaar
Locatie Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht
Website http://www.uvh.nl/zingevingenprofessie/celebranten
Datum 14-2-2017
Periodieke uitzonderingsdagen dinsdag
Openingstijden 13.00 - 17.30 uur
Toegankelijkheid mensen met een beperking Neemt u even contact op met de receptie: 030 2390100
Toegangsprijzen Prijs celebranten opleiding is €3995,-
De prijs van één module is €1250,-