Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Start Leeskring Nieuwe en Oude klassiekers uit de filosofie

Ook dit collegejaar start de extra-curriculaire Leeskring Nieuwe en Oude Klassiekers van de Filosofie. Elke laatste donderdagavond van de maand behandel je samen met studenten, en onder begeleiding van een docent, belangrijke teksten uit de filosofiegeschiedenis.

Docenten zijn dr. Martien Schreurs, prof.dr Laurens ten Kate of dr. Fernando Suárez Müller. De levendige groepsdiscussies zorgen voor een verdere interpretatie en verwerking van de gelezen literatuur. De filosofische traditie wordt breed opgevat, ook literair-filosofisch werk komt aan de orde.

De leeskring staat open voor bachelor- en masterstudenten, promovendi, en alumni van de UvH.

Kosten
€ 100 voor studenten; en alumni die niet langer dan een jaar geleden zijn afgestudeerd; 
€ 130 voor niet- studenten.

Belangstelling?
Meld je voor 3 oktober aan bij Diether Scholten.
Stuur een mailtje met je volledige naam, en je beroep en/of studieniveau.
Het kan zijn dat we moeten selecteren, want de groep telt ongeveer 25 deelnemers en vol is vol.

Het grootste deel van de te lezen boeken gratis beschikbaar via www.filosofiebank.nl
Toegang via de bibliotheek van de UvH is hiervoor vereist.

Voorlopig programma:

Datum
Auteur Titel Uitgever
29 oktober A. Badiou Tweede manifest voor de Filosofie Boom
26 november M.Buber Ik en Jij Boom
17 december M.Cicero De Natura Deorum/Mensen en goden Athenaeum-Polak
28 januari G. Berkeley Three Dialogues Between Hylas and Philonous Penguin
25 februari B. Spinoza Ethica Boom
31 maart B. Spinoza Ethica Boom
28 april B. Spinoza Ethica Boom
26 mei P. Bieri Handboek van de Vrijheid  
30 juni P. Bieri Handboek van de Vrijheid Boom
juli/aug
 vakantie  
08 september F. Schiller De esthetische opvoeding van de mensheid Boom
29 september S. Kierkegaard Vrees en Beven Boom
Contactpersoon Diether Scholten
Locatie Universiteit voor Humanistiek
Datum 29-10-2015
Openingstijden 19.00 - 21.30 uur