Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Start Begeleiding bij Levensvragen

Een zesdaags inspiratieprogramma voor geestelijk begeleiders, geestelijk verzorgers, categoriaal pastores en voor andere humanistici, theologen en levensbeschouwelijke werkers en docenten die mensen begeleiden bij hun levensvragen.

Welke eigentijdse en creatieve werkvormen kunnen uw werk verrijken?
Hoe wordt en blijft u geïnspireerd?

Vandaag de dag is taal niet altijd meer het makkelijkste voermiddel bij begeleiding rond zingeving en levensvragen.
Het programma Begeleiding bij Levensvragen biedt geestelijk begeleiders en verzorgers, van verschillende denominaties of vrijgevestigd, humanistici, theologen, docenten en levensbeschouwelijke werkers de mogelijkheid nieuwe creatieve begeleidingsvormen te leren kennen, te oefenen, en te reflecteren op de mogelijkheden voor inspiratie in het huidige of toekomstige werkveld.

Doelstelling is kennis over en vaardigheden in nieuwe werkvormen voor begeleiding van zingevings-’gesprekken’, en een creatieve, geïnspireerde geest van de begeleider. Dat wil zeggen dat u nieuwe vormen van begeleiding krijgt aangereikt en er ook actief mee aan de slag gaat waardoor u ze aan den lijve leert kennen en kunt toepassen in uw werk met cliënten, patiënten, pastoranten en studenten/leerlingen. Belangrijke grondlaag hiervoor is uw eigen inspiratie (her)vinden en oppakken, om vanuit uw eigen bronnen en traditie uw werk te doen.

De zes bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht, vijf ervan op de Universiteit voor Humanistiek en één in een atelier aan de Oude Gracht. De bijeenkomsten worden ingeleid door ervaren docenten die de inspirerende werkvormen al jaren zelf actief oefenen en inzetten in hun werk. Tijdens de bijeenkomst wordt er vooral ook actief geoefend met de werkvorm, en stilgestaan bij de achterliggende theorie en gedachten. Tussen de bijeenkomsten is er ruimte om de werkvorm zelf te oefenen in uw eigen werkveld en een reflectieverslag te schrijven over wat het u zelf aan inspiratie oplevert. Aan het eind van de reeks heeft u dan een rode draad van uw eigen drijfveren en passie, en bovendien nieuwe werkvormen om geïnspireerd geestelijke begeleiding te geven.Contactpersoon Maya Swaans
Locatie Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29
Website www.uvh.nl/begeleidingbijlevensvragen
Periode van 26-9-2014 t/m
Openingstijden 10.00 - 15.30 uur
Toegankelijkheid mensen met een beperking Ja
Toegangsprijzen € 995,- vrijgesteld van btw (inclusief lunch en cursusmateriaal)