Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Slotconferentie Woke en Weerstand Project

Waarom is mijn curriculum zo wit?  


Landelijke slotconferentie project Woke en Weerstand, met Prof. Gloria Wekker  

In toenemende mate speelt ‘wokeness’ een controversiële rol in het wetenschappelijk en maatschappelijk debat. De publieke opinie is opgeschoven naar een afwijzende houding (cancel culture). Internationaal, met name in de Verenigde Staten, zijn er tendensen waarin wokeness gezien wordt als een bedreiging voor academische vrijheid. In deze context willen we de kennis die we op de UvH hebben opgedaan in het Woke en Weerstand project delen op een landelijke slotconferentie voor studenten en medewerkers in het hoger onderwijs en gerelateerde organisaties en in het bijzonder degenen die geïnteresseerd zijn in en werken op het gebied van Diversiteit, Equity en Inclusie en dekolonisatie van hoger onderwijs. 

  

Kritische vragen over de kennistheoretische basis van het onderwijs vormden de aanleiding voor het Woke en Weerstand project. De afgelopen twee jaar hebben studenten en medewerkers proberen te ontdekken hoe zij als agonisten (kritische coöperatieven) kunnen samenwerken, in plaats van als wantrouwende antagonisten. Middels actieve werkvormen in studiemiddagen, dialoogbijeenkomsten, filmavonden en workshops, gingen zij in gesprek, om schurende kwesties te vertalen in curriculumherziening, rekening houdend met diverse opvattingen over ‘wokeness’ en dekolonisatie van onderwijs.  

  

Op 7 juni 2024 sluit het project af met een landelijke slotconferentie waarin de opbrengsten worden besproken. Prof. Gloria Wekker is keynote speaker. Daarnaast zijn er interactieve presentaties en keuzeworkshops waarin we terugblikken op wat we gedaan en geleerd hebben. Graag denken we samen na over ‘hoe nu verder?’ 

Programma

09:45 – 10:15 Inloop, koffie en thee

10:15 – 10:30 Welkom Joke van Saane (rector) en Caroline Suransky (projectleider) 

10:30 – 11:15 Keynote lezing en dialoog met Prof. Gloria Wekker 

11:15 – 11:30 Koffie en thee 

11:30 – 12:30 Presentatie ervaringen en opbrengsten Woke en Weerstand – Noortje Bot

12:30 – 13:15 Lunch (wordt verzorgd)

13:15 – 14:30 Keuze workshops 

14:30 – 14:45 Koffie en thee 

14:45 – 15:15 Afronding – Caroline Suransky

Borrel na afloop

Keuze workshops

Tijdens het middagprogramma van de conferentie worden er vier verschillende workshops gegeven. Als bezoeker kun je aan één van deze workshops deelnemen. Je kunt je hieronder aanmelden voor een van de workshops. Er zijn ongeveer 20 plekken per workshop beschikbaar.


Workshop 1: Emotienetwerken

Wat gebeurt er als een divers gezelschap gevoelens over een cultureel gebruik of een object met elkaar deelt en deze vervolgens samen onderzoekt? Met deze vraag als basis worden ‘emotienetwerksessies’ georganiseerd. Deelnemers worden uitgenodigd om hun gevoelens rond een thema uit te wisselen en eventuele veranderingen te bespreken. Veranderingen kunnen plaatsvinden door iets wat een deelnemer vertelt, of naar aanleiding van nieuwe informatie.  Zo’n ‘ingebrachte stem’ kan een heel nieuw licht werpen op het thema. In deze workshop staan processen van dekolonisering van onderwijs centraal. Deze processen maken vaak uiteenlopende emoties los en maken duidelijk dat het verleden en het heden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Emotienetwerken kan nieuwe inzichten brengen over de omgang met het verleden in het heden.


Workshop 2: Socratische en agonistische gespreksvoering

In deze workshop oefenen we met socratische en agonistische gespreksvormen. Deze gespreksvormen kunnen dialoog en schurende gesprekken op gang brengen. Onder andere delen wij onze ervaringen over in een gemeenschappelijke ruimte verschillende lagen van de organisatie - studenten, docenten en medewerkers - laagdrempelig met elkaar in gesprek brengen over schurende thema’s rondom dekolonialiteit en ‘woke-cultuur’. 


Workshop 3: Caleidoscopia – Spelen met diversiteit

Het kaartspel Caleidoscopia brengt mensen op een verdiepende manier met elkaar in gesprek, over zichzelf, hun geschiedenis en maatschappelijke kansen en beperkingen. Het doel is om diversiteit te herkennen en erkennen. De kaarten helpen om spelenderwijs verschillende assen van intersectionaliteit te bespreken en zo een kleurrijk, caleidoscopisch perspectief te ontwikkelen op de besproken casus.

 

Workshop 4: What does decolonial education mean to you? (EN)

An online dialogue with students and staff of Stellenbosch University (South Africa) (please note, this workshop will be conducted in English). For this workshop, we make online contact with Stellenbosch University. We start with a brief reflection on an earlier online dialogue between Stellenbosch University and the University for Humanistic Studies. How do our colonial histories appear in our current everyday lives and in education? Guided by key questions, workshop participants will be invited to exchange, compare and contrast their own Global South and Global North experiences, ideas and questions about decolonizing (higher) education.  

Dieetwensen

Er wordt een vegetarische en veganistische lunch geserveerd. Heb je andere dieetwensen, stuur ons een mailtje.

Meld je aan voor 24 mei!


Meld je aanContactpersoon Brechje Meijers
Locatie Lokaal 1.40 Universiteit voor Humanistiek Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht
E-mail wokeweerstand@uvh.nl
Datum 7-6-2024
Openingstijden 9.30-17.00
Toegankelijkheid mensen met een beperking Neem even contact op met de receptie via 030 2390100.