Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Reflectie op praktijken

Reflectie op professioneel handelen en het blootleggen van de morele dimensie van praktijken hebben een goed gewortelde traditie aan de UvH. Begrippen als normatieve professionaliteit en morele sensitiviteit zijn onlosmakelijk verbonden met deze universiteit. Maar welke benaderingen zijn er eigenlijk allemaal in huis? Wat kunnen we van elkaar leren? En wat hebben professionals in de praktijk er aan?


In het kader van de Week van reflectie (25-29 november) organiseert de UvH een bijeenkomst waarop we verschillende medewerkers in een kort en krachtige TEDex achtige formule aan het woord laten. Een paar impuls speeches van 5-10 minuten, aan de hand van een symbool, vormen de opmaat voor een uitwisseling tussen UvH-ers onderling en professionals uit de praktijk. De bijeenkomst gaat plaatsvinden op 27 november 2013 van 17 tot 19 uur. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen van binnen en buiten.


Met medewerking van Harry Kunneman, Hans Alma, Anne Goossensen, Alexander Maas, Carmen Schumann, en onder leiding van Carlo Leget.


Toegang is gratis en iedereen is van harte welkom!Contactpersoon Yvette Nelen
Locatie Zaal 1.40, Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht
Datum 27-11-2013
Openingstijden 17.00-19.00 uur
Toegankelijkheid mensen met een beperking Neemt u even contact op met de receptie.