Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Promotie Michael Kolen

Michael Kolen verdedigt zijn proefschrift De ongekende mogelijkheid van het alledaagse. Een kwalitatief-empirische, zorgethische studie naar morele betekenissen in de alledaagse omgang tussen jongeren met een licht verstandelijke beperking en zorgprofessionals.


De studie waar in dit proefschrift verslag van wordt gedaan, gaat over de alledaagse omgang tussen zorgprofessionals en jongeren met een licht verstandelijke beperking in de context van professionele zorgorganisaties. De titel van het boek ‘De ongekende mogelijkheid van het alledaagse’  verwijst naar de mogelijkheden voor goede zorg die in de alledaagse omgang op het spoor kunnen worden gekomen, maar die in de hedendaagse ethiek van de zorg niet gezien worden. Wat die ongekende mogelijkheden voor goede zorg zijn, wordt in dit boek beschouwd vanuit zorg ethisch perspectief. Daarbij worden niet alleen de jongeren met licht verstandelijke beperking en hun zorgprofessionals als actoren in die alledaagse omgang beschouwd, maar wordt expliciet in kaart gebracht hoe ook de institutionele context als derde actor daarbinnen een rol speelt. 


Michael Kolen (1970) is sinds 2005 werkzaam als adviseur zorgethiek / geestelijk verzorger bij de Stichting Prisma (Waalwijk). Daarvoor was hij werkzaam als adviseur zingeving & ethiek bij K2, Brabants Kenniscentrum Jeugd in ‘s-Hertogenbosch en als docent in het (speciaal) onderwijs. 


Mini-symposium

Op vrijdagochtend 10 november van 09.00 - 12.30 uur organiseert Stichting Prisma een mini-symposium waarin de resultaten van dit proefschrift centraal staan. Aanmelden kan via communicatie@prismanet.nlContactpersoon Dorothé van Driel (pedel)
Locatie Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Datum 3-11-2017
Openingstijden aanvang 10.30 uur precies